kansenvoorwest-logo-middel-3186

Proof of Concept Financiering Noordvleugel (Noord-Holland i.s.m. Amsterdam)

Bij deze prioriteit (Versterken van Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en Innovatie) zal de Mananagementautoriteit Kansen voor West nagaan of uw project tevens in aanmerking komt voor Rijkscofinanciering en daar mogelijk een beroep op doen, dan wel of financiering uit andere opengestelde Kansen voor West-plafonds aan de orde is. Daarmee beschouwen wij uw aanvraag tevens als aanvraag voor deze middelen.

De door de provincie Noord-Holland en Amsterdam in deze openstelling beschikbaar gestelde middelen zijn uitsluitend bedoeld voor projecten die aansluiten bij de uitkomsten van de ex-ante kapitaalmarktanalyse Bedrijven die het vermogen hebben door te groeien. Financiering innovatief MKB in RIS 3-sectoren in de Noordvleugel. Ook moet deel II van de ex-ante analyse ‘Delivery en Management’ bijgevoegd worden bij de aanvraag.

De beschikbaar gestelde middelen zijn uitsluitend bestemd voor financieringsinstrumenten.

Vigerend regionaal beleid

Binnen Kansen voor West is er sprake van vigerend regionaal beleid. Op deze pagina wordt aangegeven, welk vigerend regionaal beleid er voor deze openstelling van toepassing is. U dient ten aanzien van de van toepassing zijnde beleidsdocumenten aan te geven hoe u uw project hier binnen past. Indien u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn kunt u hiervoor ook terecht bij de betreffende steunpunten (Amsterdam en de provincie Noord-holland).

Vanuit Noord-Holland

Vanuit Amsterdam