kansenvoorwest-logo-middel-3186

Van de programmamanager - september 2017"Op zoek naar een Blend-Date" 

Na het verschijnen van de eerste nieuwsbrief in dit voorjaar is er weer heel wat gebeurd. De brief over de afrekening van het eerste Kansen voor West programma uit Brussel is binnen. Met slechts enkele kleine technische aanpassingen lijkt het in orde. Controles worden niet meer verwacht.

Ondertussen wordt koortsachtig nagedacht over de periode na 2020. Zo was uw programma manger op het Cohesieforum in juni, waar heel veel vertegenwoordigers van alle lidstaten hun visie gaven op de toekomst. De commissarissen van Budget en Regio publiceerden zelfs een plan met een flink aantal scenarios. Deze variëren van ‘een onsje meer Europa en structuurfondsen’, tot een kilo meer en een kilo minder. Er is ook een variant om het vooral anders te doen. De discussie zal dit najaar zeker worden voortgezet. De algemene opinie is wel dat de structuurfondsen ruim voldoende Europese meerwaarde hebben om ook na 2020 een belangrijke rol te spelen. Toverwoorden voor de Meerjarig Financieel Kader-onderhandelingen lijken ‘Europese meerwaarde’ en ‘blenden’. Blenden is het kunnen combineren van verschillende financieringsmogelijkheden. Denk daarbij aan combineren van EFSI middelen met EFRO in financiële instrumenten. Kansen voor West is daar groot voorstander van en zal dan ook in deze programmaperiode al op zoek gaan naar “blend-dates” om dit mogelijk te maken.

Ik was ook in Parijs bij de OECD en Brussel bij de EC om als expert meet te praten over de toekomst van de Financiële Instrumenten in het Europese Beleid. Ik voorzie nog steeds een groeiende rol, zeker ook na 2020. Als expert van het Comité van de Regio’s mocht ik gedeputeerde Rijsberman van Flevoland bijstaan in zijn opinie over de simplificatie in de Omnibusregeling. De opinie werd met algemene stemmen aangenomen en is grotendeels meegenomen in de Omnibusverordening die nu voorligt voor onderhandeling met het Parlement en 1 januari van kracht moet worden. Een van de meest in het oog springende wijzigingen is het inperken van de voorkeurspositie voor het EIB. Die hadden als enige de mogelijkheid een direct contract te krijgen zonder aanbesteding voor de uitvoering van Financiële Instrumenten, die exclusiviteit gaat eraf. Ook regionale en nationale instellingen in publiek bezit kunnen direct worden gecontracteerd zonder aanbesteding. Denk in onze regio aan Innovation Quarter.

Binnen Kansen voor West 2 liggen we op stoom. Eind dit jaar is ons eerste n+3 moment. We moeten dan een bepaald bedrag gerealiseerd hebben aan daadwerkelijke uitgaven en gedeclareerd in Brussel. Dat gaan we ruim halen. Toch zien we dat we lang niet alle kosten in eem keer goed kunnen keuren. Let goed op de verantwoordingsregels zoals het tijdig autoriseren van uren. Verderop in deze nieuwsbrief kunnen we gelukkig wel een aantal versoepelingen aankondigen. Er zijn ook al diverse projecten bijna klaar. Zo waren we getuige van de in gebruik name van het Waardse Energie Circuit, een schitterend samenwerkingsproject in Heerhugowaard gebaseerd op aardwarmte en van de eerste electrische watertaxi in de Rotterdamse wateren. Maar ook nieuwe projecten werden goedgekeurd, zoals Neuroshirt, een soort tomtom voor chirurgen. Het is ontzettend motiverend om te zien hoe Kansen voor West nu concreet bijdraagt aan de laatste stap voor de marktintroductie van vele nieuwe produkten. Hoewel breed zien we in de huidige technologischeontwikkeling een hoofdrol voor sensoren, composieten, robots en internet of things. High Tech is booming in West. De komende maanden zijn er weer diverse openstellingen, zoals in oktober voor innovatie in Amsterdam en nu voor proeftuinen in Zuid Holland en financieringsinstrumenten in Noord Holland. Houd de site goed in de gaten.

Ruud van Raak

terug naar nieuwsbrief september 2017