kansenvoorwest-logo-middel-3186

Van de programmamanager

Beste mensen,

Tijd om u weer even mee te nemen in de wereld van Kansen voor West. Immers, in deze bijzondere tijd zijn kansen belangrijker dan ooit. Maar ik heb goed nieuws, want wij kunnen helpen om nieuwe kansen te grijpen om uit de COVID19-crisis te komen.

Bijzonder jaar
Was 2020 een bijzonder jaar, dat wordt 2021 ook. Nooit eerder in de vaderlandse geschiedenis kwamen namelijk zoveel publieke middelen beschikbaar om te investeren in die kansen dan in het komend jaar. Alle overheidslagen, Europa voorop, hebben extra middelen beschikbaar gesteld om goed uit de crisis te komen. Met diverse klinkende fondsen heeft de Europese Commissie het Next Generation EU pakket gepresenteerd: het Just Transition Fund; het grote Recovery and Resilience Fund en REACT-EU. Als klap op de vuurpijl presenteerde het Kabinet een reeks aan maatregelen en financiële hulp aan ondernemers en lanceerde Minister Hoekstra zijn Groeifonds. Ook provincies en gemeenten komen met Herstelpakketten. Kansen te over dus, maar wel een uitdaging om op tijd klaar te zijn om bij het juiste loket op het juiste moment, die kansen ook te pakken. Want naast veel geld is snelheid een kernwoord. Er moet snel geïnvesteerd worden, anders is de kans weg. Dat zullen we goed en slim moeten doen en bewaken.

Onverwachte wending
Voor Kansen voor West II betekent dit een onverwachte wending. Het geld was namelijk nagenoeg op. We hadden het voornemen was de loketten eind 2020 te sluiten en ergens in 2021 met Kansen voor West III open te gaan. Maar toen kwam REACT EU, die er in een klap voor zorgde dat we nog zo’n 40% extra middelen te besteden hebben in Kansen voor West II. Sterker nog, REACT EU vraagt of wij in 2021 maar liefst 80 tot 90 miljoen weg willen investeren in het up tempo houden van de transitie naar een groene en digitale economie. Om ons zo uit de crisis te werken. Normaal doen we daar tenminste drie jaar over. Nu hebben we amper een jaar. Er volgt mogelijk nog een 2e tranche in 2022. Kortom kansen te over, maar ook een flinke uitdaging. We hopen dat u ons helpt met goede projectvoorstellen. Elders in deze nieuwsbrief nog kort meer over REACT EU.

Coronatijd
Wij hebben niet stilgezeten in coronatijd. Kansen voor West draait op volle toeren. Ik mis de projectbezoeken wel. Enkele hebben we nog fysiek kunnen doen, maar vele moesten online. Soms tot teleurstelling van de projecten zelf, die vaak terecht zo trots zijn dat ze graag hun resultaten “live” willen tonen. We hopen dat het weer snel kan.

In tijd van nood gebeuren er altijd aparte dingen, zo doen we tegenwoordig controles ter plekke online met wandelende camera’s. De projecten worden er niet minder om en we hebben er in het afgelopen half jaar weer een reeks kunnen starten en ook een reeks kunnen afsluiten.

Afsluiten
Om met de laatste te beginnen. We waren op eindgesprek bij ITOPS in Utrecht, dat samen met Leiden enorm is opgeschoten met het valideren van hun nieuwe gen transplantatie techniek, met name voor de spierziekte van Duchenne. We hopen dat ze van ons Kansen voor West Utrecht Health Seed Fund vervolgfinanciering krijgen.
Scale Up Nation in Amsterdam heeft in haar project bewezen dat hun scale up kennis en programma’s inderdaad de kansen op een succesvolle scale up fors vergroten.
Het fase 1 project van H2 storage is ook succesvol afgerond, de constructie en materialen voor een hoge druk opslag tank voor waterstof zijn gevalideerd. Ze hebben inmiddels een 2e Kansen voor West subsidie gehad voor de eerste testproductie.

Niet alle innovatieprojecten slagen volledig. Dat is part of the game. Zo moest het project voor een nieuwe bewaartechniek voor aardappelen na de testfase vaststellen dat deze niet lukte.
Ook het project van Pontes Plus, waar een live proeftuin voor MKB in het AMC werd mogelijk gemaakt, concludeerde dat hun formule niet voldoende vraag opleverde. Deze twee projecten zijn voortijdig gestopt.
Bij Feyecon in Weesp waren we voor het eindgesprek van het project waarin ze aangetoond hebben OMEGA-vetzuren te kunnen halen uit algen, Hierdoor kan antibiotica voor vee kan worden vervangen door deze stoffen in veevoer op te nemen. Ook de niet haring liefhebbers onder u kunnen nu bij bol.com omega vetzuren kunnen kopen (produktnaam: ocean heroes).

Het project Safer Toiletting Systems is eveneens afgerond. In dit project van Hyginius en partners in Maarssen, zijn afbreekbare bedpannen doorontwikkeld,afbreekbare papieren vrouwenurinoirs en spuugzakken marktklaar gemaakt inclusief de ontwikkeling van ‘verrmalers’. Hierdoor kan aan Het totaalabonnement voor zorginstellingen zorgen voor enorme hygiënevoordelen en werkbesparing.

Van start
Er zijn ook weer een groot aantal projecten van start gegaan. Daarbij zijn de circulaire pareltjes CellCap en Popup Urban Mine, beide in Noord-Holland. Bij CellCap wordt cellulose uit rioolwater omgezet in o.a. composieten en Popup Urban Mine recyclet grof puinafval tot nieuw beton.
Indrukwekkend is ook het nieuwe fieldlab Internet of Things bij de TUD. Hier gaan de mooie dingen van Robovalley en Unmanned Valley samen komen met de wondere wereld van Internet of Things.

Vreemd was het startgesprek op Lage Weide in Utrecht bij Alexander Pouw. Vreemd, omdat de eerste volledig duurzame asfaltcentrale twee jaar geleden al goedgekeurd was en al bijna had moeten draaien. Problemen met vergunningen en in diskrediet geraakte gebruik van biomassa noodzaakte tot uitstel. Hopelijk kan de duurzame asfaltcentrale binnenkort met een andere duurzame energievorm als aandrijver aan de slag.
Van een heel andere orde, maar niet minder leuk, was het startgesprek met SpeakSee. Een Rotterdamse jonge ondernemer, zoon van dove ouders, ontwikkelt hulpmiddelen voor doven om (online) te vergaderen.
Onderwijl waren we ook nog op controle ter plaatse bij de proeftuinen voor deltatechnologie in Delft en online ter plaatse bij Hotspot Hutspot in Rotterdam Zuid. Hier worden jongeren met problemen of in een moeilijke omstandigheden in een prachtig maaltijdenbedrijf begeleid op weg maar diploma of baan en terwijl al gelijk hun steentje bijdragen.

Geen RegioStar
Helaas hebben we de RegioStar 2020 niet gewonnen. Ondanks twee sterke inzendingen. Smart Solar Charging haalde wel de finale en dat is al een hele prestatie. Hartelijk dank jullie allemaal voor jullie stemmen. Mooie winnaars en volgend jaar doen we gewoon weer mee.

Onderzoek financieringsinstrumenten
Deze zomer is er ook een groot onderzoek gedaan naar onze financieringsinstrumenten. Dit onderzoek heeft veel interessante informatie opgeleverd. Over het algemeen geldt dat het goed gaat met de fondsen, ze ruim in de belangstelling staan en veel ondernemers helpen. Klik hier voor het rapport >>

Derde editie Kansen voor West
We hebben ook flinke stappen gezet richting de nieuwe derde editie van Kansen voor West. Op Prinsjesdag kwamen de bestuurders van de G4P4 als eigenaren van Kansen voor West covid proof bijeen op het Plein in Den Haag, om de 80% versie van het operationeel programma vrij te geven. Echter, met name door REACT EU zullen we eerst de extra middelen voor de tweede editie van Kansen voor West moeten wegzetten alvorens aan het nieuwe programma te beginnen. We ontwikkelen intussen het nieuwe programma wel door.

Bestuurlijk overleg
Het was verheugend dat we tijdens het bestuurlijk overleg van 9 september 2020 bij de Staatssecretaris definitief hebben afgesproken dat er weer vier operationele programma’s komen voor 2021-2027 en dus een derde editie van Kansen voor West. Stiekem zijn we daar wel heel erg trots op.

Reacties consultatieronde
Net voor de zomer zijn er ook veel reacties binnen gekomen op de digitale consultatieronde van Kansen voor West III. Dank daarvoor. Een flink aantal bevestigde de gekozen koers. Naar aanleiding van de reacties hebben we hier en daar nog wat zaken verduidelijkt of extra accent gegeven. We ontvingen ook suggesties voor de latere fasen van uitvoering.

Comité van Toezicht
Op 19 juni hadden we op het prachtige Werkspoorkwartier, een circulair bedrijventerrein in Utrecht, de vergadering van ons Comité van Toezicht. Hybride dit keer. De helft was fysiek en de helft digitaal aanwezig. Daar werd ons jaarverslag besproken. De publieksversie vindt u hier >> 

 

Ruud van Raak
programmamanager


terug naar nieuwsbrief oktober 2020