kansenvoorwest-logo-middel-3186

Van de programmamanager


De drukke tijden voor Kansen voor West houden aan. Het wordt steeds drukker met de voorbereidingen van de Post 2020 periode, MidTerm evaluaties blijven aandacht vragen en nieuwe projecten en afgeronde projecten binnen Kansen voor West volgen elkaar in rap tempo op.

Nieuwe projecten
Zo hebben we dit jaar al weer aardig wat projecten kunnen beschikken. Van groot belang voor de regio Noord-Holland Noord is het project Tech Valley, waar een fors consortium in de machine-industrie met kennisinstellingen aan een belangrijke innovatieslag begint. In dezelfde regio waren we in Velsen op bezoek bij TATA voor het startgesprek van het Field LAB Living Lab Maintainance. Daar waren we onder de indruk van de ROC  pleidingen (in huis) voor het werk van de toekomst en we hebben gezien dat er tegenwoordig gelukkig ook veel meisjes niet terugdeinzen voor een toekomst in de digitale techniek.

In Dronten waren we voor het startgesprek van het project “Led it be fresh”, waar een sterk consortium werkt aan innovaties voor de verticale teelt van groenten en kennisconcepten daarover voor de export. Van een geheel andere orde was het startgesprek bij de Startmotor, een project waarbij de grote bouwers Ballast en Heijmans samen met Professor Blonk in Rotterdam-Zuid gaan experimenteren met de schoorsteentheorie. Snellere “reskilling” van zittend personeel, zodat er entreeplekken ontstaan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Dit in een gebied (Rotterdam Zuid) wat nu als minst welvarende van Nederland bekend staat, maar wat wel eens sneller “booming” zou kunnen worden dan gedacht wordt. Er gebeurt namelijk veel op Zuid, heel veel.

Voucherregeling
In februari hebben we in de Arena de kick-off georganiseerd voor onze twee Kansen voor West-brede voucherregelingen. Ondernemers in heel West-Nederland kunnen een inventarisatie- of haalbaarheidsvoucher aanvragen. Met de inventarisatievoucher kan je een inventarisatie van het bedrijf of productieproces laten uitvoeren door een deskundige instantie op smart-tech-mogelijkheden.  Deze instantie kijkt waar er kansen voor digitalisering en smart tech-oplossingen zijn. Het resultaat is een rapport met de meest kansrijke mogelijkheden. Het wordt 100% gesubsidieerd. Een eigen bijdrage is er niet.

Met de haalbaarheidsvoucher kun je dan ook nog eens subsidie aanvragen om een of meer van die kansrijke opties daadwerkelijk in een test uit te proberen. Hiervoor kun je maximaal 10.000 euro aanvragen. Elders in deze nieuwsbrief staan de details.

Projecten afgerond
Inmiddels zijn er ook een aantal projecten afgerond, die enkele jaren geleden onder ons programma zijn gestart. Belangrijker dan de steun die ze van Kansen voor West krijgen, is of er resultaten mee gehaald worden. Daarom gaan we samen met de stad of provincie bij de eindgesprekken daar diep op in. Dit levert ons tot nu toe veel inzicht, resultaten en positieve energie op. Want het liegt er niet om. We begonnen in januari met het eindgesprek van het eerste project dat KvW2-geld kreeg. In het project ‘Onbekend maakt onbemind’ heeft JINC Amsterdam geprobeerd, met onder meer bliksemstages, beroepen waar weinig scholieren voor kiezen en waar toch veel vraag naar is, onder de keuzeaandacht te krijgen. Het programma was met 1000 bliksemstages zeer succesvol.

Bij het eindgesprek van de XL3d Printer van Actual in Amsterdam bleek ook sprake van goede resultaten. Door de integratie van de 3d-printer met een robotarm blijkt erg veel mogelijk. Wereldwijd worden al producten online besteld en gemaakt. Een deel van de vloer in Schiphol is bijvoorbeeld geprint bij XL3d.

Ronduit indrukwekkend zijn de resultaten bij het Waerdse Energiecircuit, die we bij het eindgesprek life konden zien. De koude-warmtewisselsystemen werken zo goed dat energie uit bronnen toevoegen, op een paar asfaltcollectoren na, niet meer nodig is. Het bedrijf KODI uit Heerhugowaard heeft hiervoor een enorme inspanning geleverd. Echt ondernemers met lef en durf. Met zulk ondernemerszin zie ik toch wel kansen voor het slagen van de energietransitie. Tot slot waren we bij het eindgesprek van de ECW Smartgrid aan de A7 bij het industrieterrein Noord-Holland Noord. Ook hier is het projectdoel ruim gehaald. Het resultaat is een goed functionerend ICT-besturingssysteem rond gebruik, uitwisseling en opslag van warmte. Er zitten drie geothermieputten in het circuit en als bijvangst wordt er zelfs restcapaciteit geleverd aan het hoogspanningsnet. Bovendien wordt in Andijk al een duplicaat van het systeem geïmplementeerd. Snelle opschaling

Evaluaties
Ook zijn begin dit jaar de evaluaties voor de GTI programma’s in de vier grote steden die we samen met het ESF (Europees Sociaal Fonds) uitvoeren opgeleverd. Het bureau Ecorys, dat de evaluatie uitvoerde, komt tot de conclusie dat de geïntegreerde aanpak van de mismatch op de arbeidsmarkt werkt en onverminderd nodig is. De relevantie neemt eerder toe dan af. Wel is er winst te halen in een meer geïntegreerde levering en afstemming van openstellingen. De laatste van de vier mid-term evaluaties is nu in de uitvoering. Bureau SIRA organiseerde in Villa Jongerius op 28 maart een praktijklab, waarvoor ook begunstigden van Kansen voor West waren uitgenodigd. In de volgende nieuwsbrief kunnen we de resultaten melden.

Voorbereiding Kansen voor West 3
Tot slot maak ik graag melding van de start van de voorbereidingen voor Kansen voor West 3. In het kader daarvan hebben we een start gemaakt met de actualisering van de Regionale Innovatiestrategie (RIS). Daartoe ben ik bij alle acht partners van Kansen voor West langs geweest voor een inputsessie. Kernwoorden lijken missiegedrevenheid, digitalisering, circulair, energietransitie en sleuteltechnologieën. Het komende halfjaar gaan we de RIS verder inkleuren.


Ruud van Raak, mei 2019


terug naar nieuwsbrief mei 2019