kansenvoorwest-logo-middel-3186

Van de programmamanager

Het zijn drukke tijden, daarom heeft u ook iets langer op deze nieuwsbrief moeten wachten. In de zeven jaars-perioden, die de Europese zaken kenmerken, zijn er altijd vijf tropenjaren en twee super tropenjaren. Aan die twee zijn we nu begonnen. Dat wil zeggen we zijn vol op stoom voor de voorbereidingen van de nieuwe programmaperiode 2021-2027 en ook op het hoogtepunt van de uitvoering van de huidige periode 2014-2020. Een record aan projecten van Kansen voor West II loopt nu en er komen er nog elk kwartaal een aantal bij. Op het eind van 2020 hopen we alle middelen belegd te hebben en gaan de nog resterende openstellingen sluiten. Er zijn dan overigens nog drie volle jaren om alle middelen te besteden. 

Regionale Slimme Specialisatie Strategie (RIS3)
Tussentijds werken we hard aan de nieuwe periode. Zo is recent hebben onlangs alle colleges van de vier grote steden en de vier provincies de Regionale Slimme Specialisatie Strategie (RIS3) vastgesteld. Deze strategie vormt tot 2030 de strategische leidraad voor de investeringen in innovatie in de regio West Nederland. Er zijn twee centrale punten. De strategie is missie-gedreven en niet sector-gedreven. Alle inzet is gericht op een circulaire, groene, CO2 neutrale, gezonde en veilige maatschappij. Tweede kenmerk is dat naast valorisatie, de inzet meer gericht is op de brede implementatie van innovaties en richt zich daarom ook op het wegnemen van obstakels met name op wetgevingsgebied, op het terein van human capital en op het zorgen voor een breed draagvlak in de samenleving.Projecten afgerond
Ondertussen ronden we ook al met regelmaat projecten af.  Het is super om dan in het eindgesprek op locatie de echte resultaten te horen. De afgelopen maanden waren we onder meer bij Chain Craft in Amsterdam, een proeffabriek waarin afval van grootverbruikers van groenten worden omgezet in prachtige nieuwe producten. Bijvoorbeeld een additief voor diervoeders dat gebruik van antibiotica terugdringt. In Rotterdam waren we bij de RDM Connector, waarin MBO en HBO en innovatie starters samen werken aan het Internet of Things (IOT), Drone-ontwikkeling en robotisering. Al diverse bedrijven zoals MG Aubel, maker van groen beton, zijn de incubator ontgroeid en elders aan het uitbreiden. Bij het Green Innovation Cluster in de bollenstreek van Noord-Holland zijn vele innovaties met succes uitgetest, zoals de rugzak met plant die kinderen beschermd van fijnstof. Bij Waste to Chemicals in Rotterdam is een ontwerp gemaakt voor een grote proeffabriek om ongesorteerd afval om te zetten in methanol. Een baanbreker in de circulaire ontwikkeling.Er waren nog meer eindgesprekken in Rotterdam. In LOGOclicks van een kleine startup, is een online programma voor logopedie ontwikkeld, waardoor behandelingen toegankelijker, effectiever en goedkoper worden. Het is er niet ter vervanging van, maar ter ondersteuning van de professional. De sector pakt het goed op. De Hogeschool Rotterdam heeft met een aantal vooraanstaande bedrijven in Smart E-zorg slimme digitale oplossingen voor de zorg ontwikkeld, zoals een geheel sensor gestuurd patiëntvolgsysteem. Ook een baanbreker voor innovatie in de zorg. Echter, de manier waarop management, zorgverzekeraars en zorgpersoneel met dit soort nieuwe ideeën omgaan, is wel een reden voor zorg. Vaak zijn ze nog niet zo ver. Bij Clean Future Mobility is een breed scala aan projecten voor schoner vervoer uitgevoerd. Zo is aan de waterstof auto gewerkt en aan elektrificatie van bussen. We waren ook op de afsluitdijk bij RedStack voor het eindgesprek van Dutch Marine Energy. REDstack BV heeft als doel het ontwikkelen en in de markt zetten van de RED technologie. RED staat voor Reverse Electro Dialysis en is een vorm van duurzame winning van energie. 


We waren bij het eindevent van TIMA in de duurzaamheidsfabriek, waar lasrobots voor de scheepsbouw zijn doorontwikkeld. Daar sprak onder meer Egbert Jan Sol als vertegenwoordiger van de topsectoren. Hij gaf aan dat de kans dat robots het werk van mensen verdringen eigenlijk niet aan de orde is. Het is belangrijk dat bedrijven onderkennen dat de jonge instroom in de nieuwe periode alleen maar kleiner wordt. Dus je zult wel moeten investeren in je zittende personeel en hun digitale vaardigheden. Als steeds meer standaard werk door robots wordt gedaan en het personeel wordt tijdig bijgeschoold wordt het werken in de techniek in de toekomst juist aantrekkelijker. En eind februari waren we bij het eindgesprek Valorisatie Powerplane van AMPYX in Den Haag. Het project heeft nu een  echt onbemand vliegtuigje dat energie opwekt. De AMPYX3 heeft 10 jaar ontwikkeling gekost, wat een doorzettingsvermogen hebben Pim Breukelman en zijn team. Petje af.

Nieuwe projecten van start
Op 11 november werd bij Airborne op Ypenburg het Kennis- en Innovatie Contract getekend. De regio gaat nauw samenwerken met het Rijk aan het missie gedreven innovatiebeleid en de regio tekende dan ook mee.


We waren bij de lancering van het Living LAN Smart solar Charging in Utrecht en bij de prachtige testvlucht van het vliegtuigje dat hulpgoederen dicht bij rampgebieden kan brengen in ons Wings for Aid project. De eieren werden kaarsrecht gedropt en bleven heel. In Amsterdam werd op initiatief van 12 garagehouders de indrukwekkende locatie Next Technician geopend met state of the art apparatuur om de beste monteurs op te leiden. Bij het jaarlijkse Social Event van Kansen voor West waren we diep in de havens dit jaar bij Plant One waar we mee werden genomen in de wereld van de circulaire chemie. Het is inmiddels mogelijk om van ongesorteerd afval methanol te maken. En ons project Asbeter maakt van asbest en zwavelszuur schoon zand. 

Evenementen
In 2019 eindigden we met twee topevents. We mochten het IQ netwerk hosten. Het is een kennisuitwisselingsnetwerk met een groot aantal lidstaten dat regelmatig bij elkaar komt. Steeds bij een andere Europese lidstaat. De conferentie van december stond onder leiding van John Bachtler van het EPRC in Delft. We waren met de deelnemers aan de conferentie onder meer bij YES Delft en the Green Village. 
Op 10 december organiseerden we het congres over Duurzame Stedelijke Ontwikkeling met alle onze ITI projecten mede ter gelegenheid van het afscheid/pensioen van onze programmasecretaris Adri Hartkoorn. Het was een schitterend samenkomen en Adri heeft er enorm van genoten. We missen hem wel. Gelukkig hebben we een dynamisch jong talent kunnen aantrekken. Zijn naam is Elmar van Holten.
Tot slot waren we op 16 december in Den Helder voor een evenement van het project Port4Innovation, georganiseerd door Marja Doedens. Wat een ondernemersgeest voor de ‘blue economy’ zit er in de Kop!

Dat waren wel weer de krenten uit de pap van de afgelopen tijd. Tussendoor eindeloos werken, polderen en vergaderen, maar daar zullen we u niet mee vermoeien. We hopen dat we de komende maanden een mooi Kansen voor West III programma neer kunnen zetten en hopen dit einde tweede  kwartaal met u te consulteren

Ruud van Raak
programmamanager


terug naar nieuwsbrief maart 2020