kansenvoorwest-logo-middel-3186

Nieuws: Colleges stellen Regionale Slimme Innovatie Strategie vast

Onlangs hebben de colleges van de vier Randstadprovincies en de vier Grote Steden  de  Regionale Slimme Specialisatie Strategie voor Innovatie (RIS3) voor West-Nederland vastgesteld. Met deze missiegedreven strategie is de basis gelegd voor het innovatiebeleid van de Randstad voor de komende jaren.
Deze strategie wordt ook gebruikt om de inzet voor Europese investeringen in onze regio te bepalen. Na Rotterdam zijn ook de colleges van Amsterdam, Den Haag en Utrecht en van de provincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht deze strategie gevolgd.  De strategie is er om gericht met innovaties een slimme, circulaire, veilige, gezonde en CO₂-neutrale toekomst dichterbij brengen.

De strategie volgt grotendeels het missiedreven Kabinetsbeleid maar legt regionale accenten voor de Randstad. Het is de tweede keer dat een RIS3 wordt opgesteld. De vorige dateert uit 2013. Het belangrijkste verschil is de verschuiving in de strategie. De vorige strategie richtte zich op het technisch valoriseren van nieuwe producten en diensten, maak van kennis kassa. Nu gaat het veel meer om het traject daarna. Hoe krijgen we de innovaties snel en breed ingezet in de maatschappij, hoe krijgen we draagvlak in bij bedrijven, organisaties en gebruikers. Innovaties blijven te lang op de plank liggen. Als dat zo blijft dan halen we de doelen om snel een digitaal slimme, circulaire en duurzame stad te worden niet.

De RIS3 is tot stand gekomen na consultatie van belangenorganisaties en belangstellenden. Nu de eindversie is vastgesteld volgt een tweede consultatieronde over de nadere uitwerking. 

Bent u geïnteresseerd, kijk dan hier voor de complete versie. terug naar nieuwsbrief maart 2020