kansenvoorwest-logo-middel-3186

REACT EU

Binnen het herstelpakket van de Europese Unie om uit de COVID 19 crisis te komen krijgen de huidige EFRO-programma’s extra geld. Deze middelen luisteren naar de naam REACT EU.

Extra middelen, niet meer tijd
Het gaat dus om middelen die toegevoegd worden aan het huidige Kansen voor West programma II. Kansen voor West krijgt twee jaar extra. Uiterlijk 2023 moeten alle middelen zijn uitgegeven. Als extra verplichting geldt bovendien dat 80% van de middelen, die we in de eerste tranche van REACT EU krijgen, in 2021 moeten worden gecommitteerd/weggezet (en dus uiterlijk in 2023 zijn besteed). We krijgen dus wel meer geld, maar niet meer tijd om het uit te geven. In totaal is 550 miljard beschikbaar voor alle regio’s in Europa. De exacte bijdrage voor Kansen voor West wordt eind oktober bekend, maar is geraamd op 90 miljoen euro in de eerste tranche voor 2021.

Programmawijziging
Om deze middelen te mogen aanwenden zal de Managementautoriteit een programmawijziging moeten indienen in Brussel. Wij verwachten dat die rond de jaarwisseling wordt goedgekeurd. Daarna zullen we dit geld zo snel mogelijk in verschillende calls openstellen. De verwachting is dat dit uiterlijk 1 februari 2021 zal zijn. Houd u de website goed in de gaten. Het is allemaal kort dag, maar we willen de gelden voor onze regio niet mislopen. Zorg dus dat u klaar bent om in te dienen. Wij verwachten in december meer informatie op de site te hebben. We gaan ook een voorlichtingswebinar organiseren rond de openstellingen. U kunt een nadere aankondiging verwachten in de volgende nieuwsbrief.

Achterliggende gedachte
Achterliggende gedachte bij REACT EU is het versneld investeren in de transitie naar een groene en digitale economie. Groen en/of digitaal zijn dan ook de kernwoorden. Een forse publieke impuls om ons enerzijds uit de crisis te investeren en anderzijds om er voor te zorgen dat de transitie naar die groene en digitale economie door de crisis geen vertraging oploopt. Er zal daarom ook een hoger subsidiepercentage gelden dan normaal. Hoe hoog is nog niet bekend. Ook de staatsteunregels zijn versoepeld.

Groene en digitale transitie
Het grote doel van Europa is te investeren in een weerbare economie op lange termijn, gebaseerd op de groene en digitale transitie. West-Nederland beschikt over de potentie om daar een flinke bijdrage aan te leveren. REACT EU is vooral bedoeld voor het doorontwikkelen van nieuwe concepten, die in potentie al kansrijk zijn, maar door de crisis een vertraging dreigen op te lopen. Daardoor kan het zijn dat private investeerders nog terughoudender zijn om deze initiatieven door een tweede ‘ Valley of Death’ te helpen richting brede implementatie van die nieuw ontwikkeling. Daarom sluit REACT EU ook mooi aan op de regionale slimme specialisatie strategie voor West Nederland die wij in dit voorjaar aan uw hebben voorgelegd en die is vastgesteld door de acht colleges van de partners in Kansen voor West.

Bij projecten die bij uitstek passen binnen REACT EU kunt u denken aan de mooie circulaire concepten die bewezen hebben dat afval en reststoffen omgezet kunnen worden nieuwe producten en grondstoffen, maar die nu doorontwikkeling nodig hebben om tot productie te komen.

Als u denkt dat dit voor u interessant kan zijn, dan vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met uw eigen Kansen voor West steunpunt.

Heeft u in algemene zin een reactie op onze inzet met REACT EU voor versnelling van de transitie naar een groene en digitale economie in West-Nederland dan kunt u bij mij terecht (rghj.vanraak@rotterdam.nl).terug naar nieuwsbrief oktober 2020