kansenvoorwest-logo-middel-3186

Project uitgelicht: Stichting Initiatief op Scheveningen

Bevorderen sociale insluiting en bestrijding armoede - Den Haag - Stichting Initiatief op Scheveningen 


Het hoofddoel van dit initiatief is om op basis van burgerparticipatie vanuit de kuststrook de lokale economie en de leefbaarheid op Scheveningen te versterken op een innovatieve en duurzame manier.
De initiatiefnemers willen samen van onderop bouwen aan een (sociaal) duurzame ontwikkeling van Scheveningen. Samenwerking staat bij dit initiatief voorop. Dat wil zeggen dat projectvoorstellen bruggen dienen te bouwen tussen de enorme verscheidenheid die er nu is binnen de groep stakeholders en daarbij lokale partnerschappen en lokaal eigenaarschap bevorderen.

SIOS is er om activiteiten en/of projecten van de plaatselijke bevolking zelf, die op deze manier iets voor Scheveningen kunnen betekenen, financieel en organisatorisch een zetje te geven. Bij deze projecten gaat het om samenwerken tussen mensen, samenwerken tussen bevolking, opleidingsmogelijkheden (leren) en bedrijfsleven (werken), aandacht voor ambachten en ondernemerschap, aandacht voor activiteiten die het hele jaar door plaats kunnen vinden, aandacht voor het potentieel dat de kuststrook heeft, aandacht voor Scheveningen en haar cultuur, en aandacht voor het met elkaar uitwisselen. SIOS stimuleert ook andere vormen van inspraak en democratie door de bevolking uit het doelgebied via stemrondes mee te laten beslissen over de prioriteitstelling van de ingediende projecten.

Dit project krijgt een EFRO-bijdrage van € 431.118,00 en een soortgelijk bedrag vanuit Den Haag, waarbij de gezamenlijke projecteigenaren minimaal hetzelfde bijdragen. Feitelijk doen deze laatste veel meer.
Looptijd van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2019, waarbij het voorbereidingstraject ongeveer 1.5 jaar geduurd heeft en het verantwoordingstraject naderhand waarschijnlijk ook nog minimaal een jaar duurt.

terug naar nieuwsbrief december 2017