kansenvoorwest-logo-middel-3186

Project uitgelicht: Opschaling Zonnestroom voor Huurders


Het brede consortium van ketenpartijen heeft zich ten doel gesteld om de grootschalig uitrol van zonnestroomsystemen voor huurwoningen (van rijtjeshuizen tot appartementen) mogeljk te maken. De knelpunt die een rol spelen bij zonnestroom voor huurders worden weggenomen door fysieke ontwikkeling van zonnestroomtechnologie, ontwikkeling van ICT-koppelingen voor organisatie, installatie en beheer. Dit geldt ook voor de financieel juridische validatie van het systeem en praktische oplossingen voor het zonnestroomsysteem. Hierdoor kan op een efficiënte en rendabele wijze worden voldaan aan een grote vraag naar zonnepanelen onder huurders. Het consortium richt zich in eerste instantie op de uitrol naar 8.500 woningen.


Penvoerders Lens bv, in samenwerking met Green4energy bv, Patina Groep bv, Stiching Ymere, Betronic bv, Maatschap Generic Media, Bijdrage van Kansen voor West: € 826.200
Looptijd 10-7-2017 t/m 31-12-2019

Let op: dit project bevindt zich nog in de ‘aanvraag-fase’ en is nog niet officiëel goedgekeurd.

terug naar nieuwsbrief december 2017