kansenvoorwest-logo-middel-3186

Project uitgelicht

Nederland wordt ouder. En voor veel mensen komen daarmee ook de beperkingen. Van de ouderen boven de 70 heeft zelfs 40 % moeite met bewegen. Die groep wordt alleen maar groter. Daarom zijn er slimme, inventieve mobiliteitsoplossingen nodig.  Want de mate waarin je kunt bewegen heeft direct effect op de kwaliteit van leven, de mate waarin je kunt mee doen, voor je zelf kunt zorgen en je veiligheid. 

Met slimme oplossingen gaat de revalidatiezorg omhoog, en de belasting op mantelzorgers en de zorgkosten naar beneden. Mobiliteitsoplossingen kunnen zich richten op bewegen binnenshuis (denk aan sensoren, robotica, Internet of Things) en buitenshuis (oriëntatie en navigatietechnologie ondersteund door virtual & augmented reality en serious games). 

Dit project heet Fieldlab Rehabilition & Mobility (voorheen bekend als MAT-Fieldlab). Vrij vertaald een plaats waar medisch-technische bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan mobiliteitsassistentie. Samen zoeken wij naar concrete oplossingen voor problemen waar met name ouderen mee geconfronteerd worden. Het mooie van dit Fieldlab is, dat ook de eindgebruiker meedoet. 

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met:
Dick-Jan Zijda (d.zijda@basaltrevalidatie.nl)terug naar nieuwsbrief maart 2020