kansenvoorwest-logo-middel-3186

Project uitgelicht: Fieldlab Freshteq

Innovatie bij het MKB - provincie Zuid-Holland - Stichting Greenport Horti Campus

Het Fieldlab SmartFood wordt hèt internationale centrum voor integrale slimme oplossingen voor duurzame tuinbouw van voldoende, betaalbaar, veilig voedsel en distributie ervan naar en in megasteden. Om deze schaalvergroting te bereiken, zetten we een proeftuin/fieldlab SmartFood op, een innovatiemotor voor het MKB in Zuid-Holland. Het is een zescilinder motor die start bij (1)het inventariseren van de Voice-of-the-Customer; (2) dat vertaalt naar productconcepten; (3) die uitwerkt met hoogwaardige technologiepartijen uit de regio; (4) ze valideert en (5) demonstreert op realistische schaal; en (6) deelt de verworven kennis. Inhoudelijk ligt de nadruk sterk op de digitalisering, automatisering en ketenintegratie (‘smart industry’) om efficiënter, schoner en veiliger voldoende te kunnen telen, en wereldwijd lokaal voedsel te kunnen produceren onder regie van Nederlandse telers en toeleveranciers.Fieldlab SmartFood wordt gedragen door de gehele sector en de gehele regio.
Samenwerking tussen Demokwekerij Westland BV, Technische Universiteit Delft, Stichting Greenport Horti Campus (penvoerder), InnovationQuarter, TNO en Stichting Wageningen Research.

Dit project krijgt een Kansen voor West-bijdrage van € 932.250,00 (EFRO-bijdrage van € 452.339,00 en rijkscofinanciering van € 479.911,00).
Looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 oktober 2019.

terug naar nieuwsbrief december 2017