kansenvoorwest-logo-middel-3186

Pakketten maatregelen Europese Commissie-Ministerie EZK-RVO

Op 14 maart en 2 april heeft de Europese Commissie twee pakketten COVID-19 maatregelen bekend gemaakt. Ze staan bekend als CRII 1 en 2 (Covid 19 Response Investment Initiative).
Helaas zijn ze voor Kansen voor West II niet direct relevant. De mogelijkheden zijn vooral verruimingen in inhoudelijke bestedingsruimte. Er zijn echter geen extra middelen beschikbaar gesteld. De mogelijkheden zijn dus alleen te gebruiken als er nog middelen in het programma zijn, die niet opengesteld of beschikt zijn.
Dat is helaas bij Kansen voor West niet het geval. Alle middelen zijn beschikt, aangevraagd of opengesteld. Een heel klein deel is nog niet aangevraagd, maar wel al opengesteld. Daarvan weten we dat er snel aanvragen aankomen. Wij vinden het niet acceptabel om dan na een enorme inspanning en begeleiding de deur voor de neus van die laatste aanvragers in deze periode dicht te gooien. Te meer omdat er ook middelen beschikbaar gesteld zijn door de Nationale en Regionale Overheden.

Naast de mogelijkheden voor arbeidsduurverkorting en de steun voor getroffen sectoren en ZZP-ers via UVW en RVO is voor u en ons vooral de mogelijkheid voor een tijdelijke overbruggingsfinanciering voor startups en scale ups van belang. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft middelen beschikbaar gesteld aan de (Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s) om overbruggingsleningen te gaan verstrekken aan innovatieve bedrijven die door de Covid19-crisis in de financiële problemen zijn gekomen.

Het is nadrukkelijk bedoeld als een noodinstrument om te zorgen voor een tijdelijke overbrugging naar “break-even” of een vervolgronde. De hoogte van de leningen varieert tussen de €50.000 en €2 miljoen.

Voor Zuid-Holland kunt U hiervoor terecht bij Innovation Quarter (Liduina Hammer; Bel: +31 88 4747 255 ),
voor Noord-Holland bij het Innovatiefonds Noord-Holland (Wouter Keij; 06-43812480),
voor Flevoland bij HORIZON (Ger de Bruin 31 320 343100;)
en voor Utrecht bij de Regionale OntwikkelingsMaatschappij in oprichting (nu nog Economic Board Utrecht bij Stef Roëll; tel. 06-11866643).

Kijkt U goed op de sites van deze organisaties en hou ook de site van RVO in de gaten voor de mogelijkheden.

Tot slot zijn door Brussel ook de staatssteunregels verruimd, de belangrijkste is de tijdelijke ophoging van het bedrag voor de-minimis steun naar € 800.000 tot eind 2020.terug naar nieuwsbrief april 2020