kansenvoorwest-logo-middel-3186

Nieuwsbrief oktober 2019 Digitale Consultatieronde RIS

 

 

Doe mee met de online consultatieronde

Beste mensen,

Wij doen een beroep op u. Op dit moment actualiseren we de Regionale Slimme Specialisatie Strategie voor Innovaties in West Nederland (RIS). Dat doen we voor het Kansen voor West III programma, waarmee we hopen West Nederland voor de 3de programmaperiode (2021-2029) een innovatieve impuls te kunnen geven. De conceptversie van de nieuwe Slimme Innovatie Strategie vindt u hier.

Direct naar de digitale consultatie?  Klik hier.

Strategie
De afgelopen zes maanden zijn we druk geweest om bouwstenen bij elkaar te zoeken voor de actualisatie van de strategie. Dat is deels gelukt, maar we zijn er nog niet. U bent nu aan zet, om samen met ons de strategie in te vullen en vorm te geven. Want de strategie is geen decreet van Brussel of dictaat van de managementautoriteit. Het is de strategie die u bepaalt om innovatie optimaal in te kunnen zetten voor maatschappelijke uitdagingen en missies. Een strategie, die past bij de (economische en innovatieve) kansen voor West Nederland. We hebben daarom een aantal vragen aan u en hopen dat de antwoorden ons kunnen helpen bij het vormgeven van de strategie.Missiegedreven innovatiebeleid
Op 26 september 2019 zijn we al met ruim 100 stakeholders bijeen geweest in de Eenhoorn in Amersfoort om over de strategie in gesprek te gaan, maar dat is niet genoeg. We hebben nog meer meningen en input nodig om de strategie gedragen en ingevuld te krijgen. Recent heeft het Kabinet haar missie gedreven innovatiebeleid aangeboden. Daarna zijn voor de vier hoofdthema’s kennisagenda’s opgesteld. Zij vormen samen met deze strategie de basis om te bepalen hoe we naar een klimaat neutrale, circulaire economie kunnen komen. De komende tien jaar zijn daarin cruciaal. Alle blikken en doelen wijzen dezelfde kant op. Maar de weg er naartoe is zo eenvoudig nog niet. Er zijn genoeg kansen en talenten in West Nederland. Er is genoeg kennis en deskundigheid om voorop te blijven lopen. Er is ondernemerszin. Er is een sterk en groeiend MKB en er zijn sterke posities. Maar toch is opschaling niet een appeltje-eitje. Kan de wetgever het tempo van de innovaties volgen? Hebben we genoeg handjes en beschikken we over de juiste skills in de juiste benodigde hoeveelheden om de transitie naar een circulaire, digitale en klimaatneutrale economie aan te kunnen? En, misschien wel het allerbelangijkste: kunnen en willen we met z’n allen?

Bovendien, is er wel voldoende maatschappelijke acceptatie om een wereld van sensors, robots, artificial intelligence, internet of things, 5G, drones aan te kunnen.

Geloof
Wij, bij Kansen voor West, denken van wel en we geloven ook dat West Nederland daarin voorop kan blijven lopen in Europa en de wereld. Want is een circulaire en klimaatneutrale economie in zekere zin ook niet ‘back to basics’? Hergebruik van materialen en schaarse grondstoffen, natuurlijke bronnen, schone lucht en water en gezond leven? Is het wel zo nieuw, of is het in zekere zin ook terug naar de tijd dat dit nog de enige manier was? Kringloop heette het toen, in plaats van circulair.

Vooraanstaande rol
In de tussentijd hebben we niet stilgezeten. Kansen voor West speelt een vooraanstaande rol in belangrijke sleuteltechnologieën, zoals nanotechnologie en kwantumtechnologie, kunstmatige intelligentie. Die kennis en sterktes moeten we doorontwikkelen en juist inzetten voor de maatschappelijke uitdagingen.Kansen
Nogmaals, wij denken dat het kan. Wetenschappelijk is aangetoond dat je kansen het grootst zijn daar waar je al kennis, bedrijven en ontwikkeling hebt. Niet door steeds iets totaal nieuws te willen of overal een graantje van mee te pikken. Juist door je basis te verbreden, uit te bouwen en in de waardeketen te versterken, bouw je de economische concurrentiepositie van je regio het meest kansrijk uit.

Belemmeringen
Maar we hebben aanwijzingen genoeg dat het gevaar op de loer ligt dat vele innovaties en, in aanleg, kansrijke ontwikkelingen stranden in een field lab, demo-project of pilot omdat er onvoldoende mensen met skills zijn die kunnen helpen opschalen of er gewoon nog onvoldoende draagvlak is in het veld is, of er onvoldoende tempo in wet- en regelgeving zit om zaken mogelijk te maken. We horen graag van u wat de belangrijkste belemmeringen zijn voor opschaling en implementatie van innovaties.

Strategie
Wij denken dat Kansen voor West III een ambitieniveau omhoog moet om de gewenste transities te kunnen bewerkstelligen. Waren we bij Kansen voor West I al blij met een project dat investeerde in de R&D infrastructuur, wilden we in Kansen voor West II valorisatie van kennis en goede business cases. Voor Kansen voor West III willen we nog een trapje hoger, we willen nu plannen en projecten die ook zorgen voor opschaling van de innovaties, waar het menselijk kapitaal deel van uit maakt, en die zorgen voor maatschappelijk geaccepteerde innovaties.

 


Wilt u een aantal vragen beantwoorden en uw suggesties met ons delen? U heeft daarvoor de tijd tot 21 oktober 2019. Het spreekt vanzelf dat we u op de hoogte houden. Eerst de conceptversie van de Regionele Innovatie Strategie lezen? Klik hier.

De digitale consultatieronde is gesloten