kansenvoorwest-logo-middel-3186

nieuwsbrief november 2018

Van de programmamanager

Kansen voor West II volop in beweging


Dat deze nieuwsbrief iets langer op zich heeft laten wachten dan u van ons gewend bent komt vooral door de vele ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande drukte. We naderen een piek van onze zevenjaarlijkse EFRO cyclus. Binnen Kansen voor West II komen er nog bijna elke week nieuwe projecten bij. De eerste projecten zijn al weer richting einddatum en intussen beginnen we vol goede moed aan de voorbereidingen van de nieuwe programmaperiode post 2020.

lees verder

 

Kansen voor West II en uw privacy

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij een project van Kansen voor West II, of omdat EFRO op een andere manier deel van uw werk uitmaakt. Deze nieuwsbrief is bedoeld om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, veranderingen in de Verordening of problemen waar u tegenaan loopt.

Wij hopen dat u deze nieuwsbrief aan uw verwachtingen voldoet en dat u hem met plezier leest. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u zich altijd weer afmelden. Dat doet u door de knop onderaan deze nieuwsbrief aan te klikken.

 

Project uitgelicht: Wings for Aid

onbemande vliegtuigjes overbruggen ‘the last mile’


Bij humanitaire rampen, zoals de overstromingen in Myanmar en Haïti, aardbevingen in Pakistan en Nepal, orkanen in Amerika en tsunami’s in Zuidoost Azië, willen hulpverleners zo snel mogelijk de slachtoffers in de afgelegen gebieden bereiken om ze te kunnen voorzien van de noodzakelijke hulpgoederen (zoals dekens, voedsel, water en medicijnen).

lees verder

 

Regelweetjes november 2018


Regels en discussie lijken nog steeds onlosmakelijk verbonden met onze Europese fondsen. We mogen echter nooit uit het oog verliezen dat het doel ervan is rechtszekerheid te krijgen, in plaats van rechtsonzekerheid en ellende.

lees verder

 

Nieuws: Europese subsidies maken betekenisvolle innovaties mogelijk


Met behulp van Europese subsidies investeren provincies en lokale overheden in projecten die moeten bijdragen aan een betere kennispositie van en meer innovatie en valorisatie binnen het mkb. Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) toont aan dat hierbij streng maar effectief geselecteerd wordt en dat de meeste projecten de verwachte doelstellingen realiseren. Het onderzoek is uitgevoerd onder honderden projecten die subsidie ontvangen uit een van de vier Nederlandse regionale innovatieprogramma’s.

lees verder

 

Nieuws: Digitalisering en administratieve lastenverlichting in subsidieland: een (on)mogelijke combinatie!?


TNO en de EFRO management autoriteiten werden geconfronteerd met een enorm dilemma: de vergaande gedigitaliseerde administratie van TNO leidde bij beide partijen tot een administratieve lastenverzwaring bij het afleggen van verantwoording over de ontvangen EFRO subsidies (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling). Dat kon toch niet waar zijn, dit staat haaks op de gezamenlijke doelstelling tot lastenverlichting!

lees verder

  

Nieuws: Utrechts Werkspoorkwartier genomineerd voor 'beste circulaire werklocatie'


Het Werkspoorkwartier in Utrecht is genomineerd voor ‘beste circulaire werklocatie’ van Nederland. Dat maakte de jury van de ABN AMRO Circular Economy Awards bekend. 

lees verder

 

Beschikte projecten vanaf mei 2018


Castor ECD – (her)gebruik van medische data
CADC – field lab voor composieten
Groeiplaatsen – sociaaleconomische voorziening voor startende ondernemers
Groene chemie uit CO2 en zonlicht – bacteriën zetten CO2 en zonlicht om in chemicaliën

bekijk alle projecten