kansenvoorwest-logo-middel-3186

Nieuwsbrief maart 2020

Project uitgelicht

Fieldlab Rehabilitation & Mobility zorgt voor beweging

Nederland wordt ouder. En voor veel mensen komen daarmee ook de beperkingen. Van de ouderen boven de 70 heeft zelfs 40 % moeite met bewegen. Die groep wordt alleen maar groter. Daarom zijn er slimme, inventieve mobiliteitsoplossingen nodig.

Lees verder

 

Van de programmamanager

Het zijn drukke tijden, daarom heeft u ook iets langer op deze nieuwsbrief moeten wachten. In de zeven jaars-perioden, die de Europese zaken kenmerken, zijn er altijd vijf tropenjaren en twee super tropenjaren. Aan die twee zijn we nu begonnen.

Lees verder

 

Nieuws  - Corona en Kansen voor West

Het coronavirus beïnvloedt onze hele samenleving. Dit geldt ook voor bedrijven die meedoen aan ons programma, de Kansen voor West-projecten, de managementautoriteit en de medewerkers. Op dit moment werken de medewerkers van Kansen voor West thuis. De gewone werkzaamheden gaan zoveel mogelijk door. 

Lees verder

 

Nieuws – Colleges stellen Regionale Slimme Innovatie Strategie vast

Onlangs hebben de colleges van de vier Randstadprovincies en de vier Grote Steden  de  Regionale Slimme Specialisatie Strategie voor Innovatie (RIS3) voor West-Nederland vastgesteld.

Lees verder

 

Achtergrond - Project Chaincraft met succes afgerond

Het resultaat van het succesvolle circulaire project Chaincraft is een werkende demonstratiefabriek waarmee op demonstratieschaal middellange vetzuurketens (MCFA) worden geproduceerd uit organische reststromen (groenteafval). 

Lees verder

 

Achtergrond - CLLD in Scheveningen is een geslaagd initiatief

Onderzoek van het bureau GovernEUR heeft uitgewezen dat de CLLD-aanpak Scheveningen meerwaarde heeft gehad voor het gebied Scheveningen. 

Lees verder

 

Goedgekeurde projecten

Dit zijn de projecten die vanaf januari 2020 beschikt zijn. Meer informatie is te vinden op de website www.kansenvoorwest2.nl en op www.europaomdehoek.nl  

Lees verder