kansenvoorwest-logo-middel-3186

Voortgangsrapportage House of Skills beschikbaar

House of Skills in Amsterdam is een breed samenwerkingsverband. HoS heeft zich tot doel heeft gesteld om de groeiende mismatch tussen vraag en aanbod te overbruggen, een leven lang ontwikkelen voor de gehele beroepsbevolking te faciliteren en duurzame inzetbaarheid centraal te stellen.

Wilt u meer weten over de voortgang van dit project? Klik dan hier.

Bent u geïnteresseerd in de nieuwsbrief van het House of Skills, geef u dan hier op: houseofskills@amsterdam.nl

De baan voor het leven bestaat niet meer, en waar dit wel zo is, verandert de inhoud steeds sneller. Het belang van een Leven Lang Ontwikkelen, ook mogelijk gemaakt door leren op de werkvloer, wordt steeds groter. Temeer omdat voor de lager en middelbaar opgeleide beroepsbevolking in een tijd van hoogconjunctuur nog voldoende werk is, maar in tijden van laagconjunctuur zij vaak als eerste langs de kant staan. Dit zorgt voor een scheidslijn in de samenleving tussen kansrijken en kansarmen die steeds scherper wordt.

Dit alles vraagt om een andere benadering van de arbeidsmarkt en van opleiden. Daarom werkt House of Skills aan een meer op skills gerichte arbeidsmarkt. Zo is de groeiende mismatch beter te overbruggen, wordt een Leven Lang Ontwikkelen voor de gehele beroepsbevolking gefaciliteerd en wordt duurzame inzetbaarheid haalbaar.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in de afgelopen periode, lees dan hier de voortgangsrapportage.