kansenvoorwest-logo-middel-3186

Vooraankondiging: Openstelling voor fieldlabs Zuid-Holland op herhaling

Op 1 september zal de Managementautoriteit Kansen voor West in samenwerking met de provincie Zuid-Holland opnieuw 4 miljoen euro beschikbaar stellen voor de verdere ontwikkeling van fieldlabs in de provincie.

De vorige call, die in april werd opengesteld en mei werd gesloten,  leverde voldoende voorstellen op die bijna voldoende punten scoorden. Daarom wil Kansen voor West samen met de provincie deze voorstellen de mogelijkheid geven opnieuw een nieuwe aanvraag in te dienen. Uiteraard kunnen ook nieuwe voorstellen worden ingediend. De call richt zich op fieldlabs die een bijdrage leveren aan de digitalisering en verduurzaming van de regionale economie.

De call is onderdeel van het programma Kansen voor West 2, een programma van de randstadprovincies dat zich richt op het versterken van de regionale economie van de Randstad. Bijvoorbeeld via fieldlabs, praktijkomgevingen waar bedrijven en kennisinstellingen innovatieve oplossingen ontwikkelen en testen. Let op het is geen tender zoals de vorige call, maar een “first come first serve” openstelling.

De provincie Zuid-Holland maakt zich hard voor een sterke regionale economie en wil tot de topregio’s van de wereld horen als het gaat om bijvoorbeeld voedsel, robotica en bioscience. Ook vanuit het investeringsprogramma Investeren in vernieuwing, werkt zij hieraan. Met deze nieuwe miljoenenimpuls in de fieldlabs geeft de provincie invulling aan haar betrokkenheid bij beide programma’s.

Bijdrage Next Economy
De 4 miljoen euro subsidie, die bestaat uit 2 miljoen euro EFRO-middelen en 2 miljoen euro provinciale cofinanciering, is bedoeld voor fieldlabs die een bijdrage leveren aan de transitie naar de zogeheten Next Economy. Hierbij gaat het om de inzet van nieuwe technologieën zoals robotisering, 3D-printing, big data en sensortechnologie. Met name fieldlabs die deze technologieën inzetten voor de sterke (groei)sectoren in Zuid-Holland worden uitgenodigd gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden.

Vereiste voor verstrekking van subsidie is dat er sprake is van een samenwerking tussen het mkb en kennisinstellingen. Daarnaast moeten projecten een bijdrage leveren aan de versterking van de regionale samenhang en aandacht besteden aan de aansluiting met het onderwijs.

Voor meer informatie over deze openstelling kunt U contact opnemen met het steunpunt Zuid Holland: Felix Netten of Laura Vis/
T: 070 441 6827 | M: 06 55 44 97 18