kansenvoorwest-logo-middel-3186

Vooraankondiging: Nieuwe openstelling voor Rotterdam

Rotterdam zet opnieuw een deel van haar budget open voor nieuwe projecten. Bedrijven en instellingen kunnen vanaf 26 juni subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie.

 

De beschikbaar gestelde middelen zijn bedoeld voor projecten binnen het transitiepad circulaire economie, zoals gedefinieerd en beschreven in de Roadmap Next Economy (november 2016). Hierbij gaat het uitsluitend om projecten die een bijdrage leveren aan de economie van Rotterdam en waarbij herbruikbaarheid van materialen centraal staat.

 Meer informatie over de Roadmap Next Economy is te vinden op: https://mrdh.nl/RNE