kansenvoorwest-logo-middel-3186

Vooraankondiging: Nieuwe openstelling voor Proof of Concept Financiering Noord Holland en Amsterdam

De managementautoriteit Kansen voor West II zal in samenwerking met de provincie Noord-Holland en de Gemeente Amsterdam binnenkort een deel van haar budget openstellen voor nieuwe Financieringsinstrumenten voor Proof of Concept Financiering.

Vanaf 29 augustus 2017 kan voor Financieringsinstrumenten subsidie worden aangevraagd.

Er zal 5 miljoen euro hiervoor worden opengesteld en de subsidiebijdrage voor het financieringsinstrument is maximaal 40%. Voorstellen moeten naadloos aansluiten op het ex-ante kapitaal marktonderzoek voor financiering van innovatief MKB met als titel:  “Bedrijven die het vermogen hebben door te groeien. Financiering innovatief MKB in RIS 3-sectoren in de Noordvleugel”.  Dit ex-ante onderzoek treft U aan op deze website onder het pad uw subsidie-financieringsinstrumenten.

Daarnaast moeten de voorstellen passen binnen het beleid van de provincie Noord-Holland en meer specifiek:
Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019, de Watervisie 2016-2019 en het Uitvoeringsprogramma Beleidsagenda Energietransitie Noord-Holland 2016-2020.
Gelijktijdig zal de huidige openstelling voor innovatie van de provincie Noord Holland worden gesloten.

Meer informatie over deze call kunt U krijgen bij het steunpunt Noord-Holland van Kansen voor West