kansenvoorwest-logo-middel-3186

Verbonden met Zuid eindverslag

De groeiende behoefte aan mbo’ers die zijn afgestudeerd op niveau 1 en 2 en de hoge werkloosheid onder jongeren in Rotterdam-Zuid waren in 2017 aanleiding voor de start van het project Verbonden met Zuid.

 In het project is de samenwerking tot stand gebracht tussen Zadkine en een aantal Rotterdamse werkgevers. Ook gemeentelijke en maatschappelijke instellingen vervulden een onmisbare rol in de samenwerking. Er is samengewerkt vanuit de gedeelde overtuiging dat jongeren in een kwetsbare positie de beste kans hebben op een baan wanneer zij binnen een werksituatie een opleiding krijgen en daarnaast persoonlijk worden begeleid. De deelnemende werkgevers uit de sectoren techniek, bouw, horeca en dienstverlening boden samen met het onderwijs daarom leerwerktrajecten aan. In deze sectoren was (en is) veel vraag naar personeel. De werkgevers voelden de maatschappelijke verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor de jongeren uit de doelgroep.

Aansluiting bij doelstellingen EFRO Kansen voor West II
Het EFRO programma Kansen voor West II richtte zich onder meer op het bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeidsmobiliteit en het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt.

Een handboek is als eindproduct gepresenteerd