kansenvoorwest-logo-middel-3186

Uniek energiesysteem in Utrechtse wijk Lombok breidt uit in de regio

Wegens succes in Lombok breidt het duurzame energiesysteem Smart Solar Charging zich uit naar vijf wijken in de regio. Onderdeel hiervan is de plaatsing van 70 elektrische We Drive Solar-auto’s. In Lombok is Smart Solar Charging een beproefd concept. Overdag slaat een slimme laadpaal lokale zonne-energie op in elektrische deelauto’s. Op een ander moment wordt het energieoverschot dankzij vehicle2grid-technologie (V2G) in de wijk gebruikt.

 

Nieuwe bedrijvigheid en verduurzaming

De uitbreiding leidt tot nieuwe energiediensten voor uiteenlopende gebieden zoals woonwijken, zakencentra en stationsgebieden. Dit sluit naadloos aan bij de ambities van de stad en provincie Utrecht om de innovatiekracht te versterken, nieuwe bedrijvigheid te realiseren en tegelijk de stedelijke omgeving te verduurzamen. Smart Solar Charging biedt grote kansen voor extra werkgelegenheid voor Nederland. RVO voorspelt 10.000 banen in 2020 en 50.000 banen in 2030 gekoppeld aan elektrisch vervoer. De vraag naar duurzame energiesystemen neemt sterk toe nu het Europees Parlement heeft ingestemd met het klimaatverdrag van Parijs.

Vijf nieuwe proeftuinen 

Lombok staat internationaal bekend als dé proeftuin voor Smart Solar Charging, waarbij ook
internationale spelers als General Electric en Renault nauw betrokken zijn. De ervaringen in Lombok
worden de komende vier jaar doorontwikkeld en getest in vijf gekoppelde proeftuinen in de regio
Utrecht. Alle proeftuinen combineren opwek van duurzame energie met V2G-laadpunten en
deelautosystemen. Daarbij heeft elke proeftuin zijn eigen gebruiksprofiel, type afnemer en
specifieke markt. Onderdeel van dit innovatieproject is de plaatsing van 70 We Drive Solar auto’s.
Deze auto met een actieradius van 300 km en een grote batterij biedt de mogelijkheid om Smart
Solar Charging door te ontwikkelen tot een duurzaam wijkenergiesysteem. De regionale uitrol van
Smart Solar Charging in dit project betekent een grote stap voorwaarts richting internationale
opschaling van deze systeeminnovatie.

Ambitieus consortium

Het project Smart Solar Charging wordt uitgevoerd door een ervaren consortium onder leiding van
penvoerder Utrecht Sustainability Institute en technisch projectleider LomboXnet. In het consortium
werken verder de bedrijven Last Mile Solutions, We Drive Solar, New Solar, Vidyn, Jedlix en
netbeheerder Stedin samen met de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Het onderzoek in
de proeftuinen wordt ondersteund door de gemeenten Utrecht, Houten en Utrechtse Heuvelrug,
Renault, Provincie Utrecht, Triodos, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. Het project is
mogelijk dankzij een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen
voor West II, dat gericht is op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten
van de werkgelegenheid