kansenvoorwest-logo-middel-3186

Uitnodiging voor Webinar over Kansen voor West III

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van een webbinar over Kansen voor West III.

Dit webinar wordt gehouden op 18 juni 2020 van 14.00-16.00 uur. Aanmelden bij tsim.vanderknaapvandervelden@rotterdam.nl,

Momenteel zijn we druk bezig met het opstellen van de derde editie van het programma Kansen voor West. Na de twee eerdere succesvolle edities van ons economische stimuleringsprogramma’s voor West Nederland gaan we in het derde kwartaal van 2020 samen met de acht partners in Kansen voor West (de G4P4) wederom een mooi toekomst gericht programma indienen bij de Europese Commissie voor de bevordering van de concurrentiekracht en een duurzaam, digitaal, circulair en weerbaar West-Nederland 2021-2027.

Webinar en consultatie
Vorig jaar hebben we als voorbereiding hierop al de Regionale Innovatiestrategie voor Smart Specialisation opgesteld; Slimme Innovatie Strategie en is een actuele monitor gemaakt van de specialisaties in de West-Nederlandse economie; Studie Ontwikkelingspotenties in West Nederland (Balland en Boschma). Mochten deze documenten niet met een klik open gaan, gaat u dan in een andere browser naar https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/documenten/.
Op basis van deze strategie hebben we een 60% versie van het operationele programma opgesteld, die we graag ter consultatie aan u voorleggen. Dat doen we door u uit te nodigen voor een webinar op 18 juni 2020 van 14.00-16.00 uur, en daarna drie weken de gelegenheid te bieden voor de online consultatie. Deze online consultatie loopt tot en met 9 juli. Voor ons is het van belang om te weten of ons programma gaat bijdragen aan de gestelde doelen, en daarom vragen we u, als ondernemer of expert, om hierover mee te praten.

Wat moet u doen:
U kunt zich aanmelden via het e-mailadres tsim.vanderknaapvandervelden@rotterdam.nl, onder vermelding van uw naam, emailadres, organisatie en het onderwerp waarvoor u de meeste belangstelling heeft ivm de deelsessies (innovatie, klimaat of stedelijk luik). Na aanmelding ontvangt u van ons rond 14 juni een bevestiging van deelname, met de link voor de online meeting en alle benodigde detailinfo.

Deze Webinar staat open voor alle belangstellenden, dus kent u mensen in uw netwerk die mogelijk geïnteresseerd zijn, deel dan gerust deze uitnodiging.

 

Kansen voor West III


Bredere implementatie innovaties
Kansen voor West III bestaat, net als de vorige twee edities, uit drie onderdelen. Het hoofdonderdeel is net als de vorige keren Innovatie. Lag het accent in Kansen voor West II op valorisatie, nu onderkennen we vooral de bredere implementatie van innovaties als doelstelling en daarvoor hebben we twee interventielijnen toegevoegd aan de huidige interventies uit het programma Kansen voor West II.

Opschaling Klimaat innovaties
Bij het tweede onderdeel Klimaat gaat het vooral om opschaling van innovatieve concepten. Daarbij is gezien ook het grote aanbod van middelen, de vraag wat de meeste meerwaarde voor onze inzet geeft. Is dat op bepaalde thema’s binnen de transities of juist breed?

Stedelijk luik
Het derde onderdeel betreft het stedelijk luik. Dit richt zich op gebieden die economisch en sociaal achterblijven, maar toch mee moeten in de belangrijke transities. Naast de extra impuls die nodig is om dat voor elkaar te krijgen is ook de mismatch op de arbeidsmarkt in deze gebieden een extra uitdaging die zich steeds uitdrukkelijker manifesteert.