kansenvoorwest-logo-middel-3186

Tender provincie Zuid-Holland gesloten

De tender van de provincie Zuid-Holland is per 12 mei is gesloten. Het was een succesvolle inschrijving was met een overtekening van het budget. Het budget van vier miljoen bestaat uit twee miljoen EFRO en twee miljoen provinciale cofinanciering. Er zijn vier projecten ingediend en het budget is overtekend met ruim 2,5 mln.

Belangstellenden konden projectvoorstellen indienen die passen in de prioritaire as 1 van Kansen voor West. Dat wil zeggen dat ze zich moeten richten op het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.

Daarnaast stelde de provincie ook nog twee miljoen euro beschikbaar. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor fieldlabs die een bijdrage leveren aande transitie naar de Next Economy, gekenmerkt door digitalisering en verduurzaming van productiesys-temen. Hierbij gaat het om de inzet van nieuwe technologieën zoals robotisering, 3D printing, big dataen sensortechnologie. Deze fieldlabs gaan deze technologieën inzetten voor de sterke(groei)sectoren in Zuid-Holland. Met name het MKB  kan binnen een fieldlab samen met kennisinstellingen producten entechnologieën testen en ontwikkelen.

De nieuwe projecten moeten ook een bijdrage leveren aan de versterking van de regionale samenhang en aandacht besteden aan de aansluiting met het onderwijs.