kansenvoorwest-logo-middel-3186

Stichting Initiatief Op Scheveningen van start

SIOS is er om projecten en activiteiten die op economisch of maatschappelijk gebied iets kunnen betekenen voor Scheveningen, een steuntje in de rug te geven te geven.

Bent u een stichting, vereniging of onderdeel van een burgerinitiatief, dien dan uw voorstel in.

Binnen Kansen voor West II is extra ruimte gemaakt voor de vier grote steden. Zij worden geconfronteerd wijken waar problemen elkaar versterken en die daarom een brede aanpak nodig hebben. Den Haag heeft er voor gekozen de extra financiële ruimte te benutten voor SIOS en het realiseren van de plannen die daar worden ingediend.