kansenvoorwest-logo-middel-3186

Smart Industry Hub Noordwest en haalbaarheidsvouchers

Smart Industry Hub Noordwest helpt ondernemingen uit de technologische sector in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland om Smart Industry toepassingen in het bedrijf te implementeren en daarmee de concurrentiepositie te verbeteren.

Dit doet de hub door activiteiten te organiseren, concrete middelen aan te reiken en ondernemers te attenderen op initiatieven en ze hierin te ondersteunen.

 

Een van deze initiatieven is de haalbaarheidsvoucher. Met deze voucher kunnen bedrijven een project indienen waarvan ze de haalbaarheid van de implementatie van digitalisering in het maakproces willen testen. Voorbeelden van toepassingen zijn kunstmatige intelligentie, big data & data analytics, blockchain, 3D-printing, robotica en sensoren. De voucher kan aangevraagd worden door een mkb of middelgroot beursgenoteerd bedrijf (Mid-cap) en dient gevestigd te zijn in de regio Noordwest of Zuid-Holland. De voucher kan gedurende de looptijd van de regeling één keer aangevraagd worden en de maximale hoogte bedraagt €10.000,- (ex BTW).

Inzet voucher
Een haalbaarheidsvoucher kan aangevraagd worden indien de activiteiten van de aanvrager bijdragen aan het slimmer maken van de maakindustrie en/of de ontwikkeling van toepassingen binnen Smart Industry. De voucher kan ingezet worden bij een kennisinstelling, Smart Industry Fieldlab, proeftuin voor de maakindustrie of ondernemersorganisatie of privaat smart tech adviesbureau met een bewezen trackrecord op het gebied van Smart Industry advisering.

Procedure

De ondernemer dient de aanvraag digitaal in via www.efro-webportal.nl. Ook mag hij een andere partij machtigen om dit te doen of om assistentie vragen (Smart Industry Fieldlab of proeftuin, kennisinstelling, accountant of intermediair). Bij machtiging van een andere partij moet een machtigingsformulier bij de aanvraag worden toegevoegd. De aanvrager vult vervolgens de vragen kort en bondig in op het portal en voegt een beschrijving van een beknopt financieel overzicht toe. Het indienen van een uitgebreid plan van aanpak is niet nodig. Het Fieldlab of de kennisinstelling stelt vervolgens een offerte met handtekening op. Deze mag niet boven de €20.000,- (ex BTW) uitkomen. De aanvraag wordt vervolgens aan twee deskundigen voorgelegd die toetsen op drie criteria:

  • Komt de aanvrager uit de maakindustrie?
  • Is de voorgestelde Smart Industry deskundige inderdaad voldoende deskundig?
  • Gaat het om een Smart Tech toepassing in de maakindustrie (product of proces)

Na toetsing ontvangt de aanvrager bericht over de status van de ingediende aanvraag.

Deadline
De ondernemer heeft, zolang het budget reikt, tot uiterlijk 31 december 2020 de mogelijkheid om een aanvraag voor een Haalbaarheidsvoucher in te dienen. Na deze datum zal de inschrijving worden gesloten en is er geen budget meer beschikbaar voor nieuwe aanvragen. Uiteraard zullen lopende aanvragen en/of projecten gewoon worden afgehandeld.

Tips bij aanvraag voucher
Annette Beerepoot van Fieldlabs 3D Makers Zone en BouwLab R&Do deelt graag haar ervaringen op het gebied van het (mede) aanvragen van twee haalbaarheidsvouchers die met succes zijn goedgekeurd. Hieronder haar tips:

  • De betreffende mkb’er doet de aanvraag en het betrokken Fieldlab assisteert;
  • Vul de vragen kort en bondig in. Blijf weg van uitgebreide plannen van aanpak en begrotingen en dien alleen een korte omschrijving met beknopt financieel overzicht in;
  • Het Fieldlab of kennisinstelling stelt een offerte op die integraal wordt opgenomen. Zorg dat deze is ondertekend en niet boven de 20.000 euro (ex BTW) uitkomt.

Contact
Meer weten? Neem contact op met de Smart Hub of met het steunpunt in uw regio.