kansenvoorwest-logo-middel-3186

Rijksuniversiteit Groningen evalueert Operationele programma's

In bijgaande presentatie kunt u de resultaten zien van de inzet van het EFRO in Innovatie. Hiervoor heeft de Rijksuniversiteit Groningen een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Daarbij is gekeken naar alle vier de EFRO-programma’s in Nederland.

 

 

De presentatie behandeld de resultaten voor alle vier de EFRO-programma’s. Specifiek voor Kansen voor West heeft het Comité van Toezicht ingestemd met een drietal aanbevelingen. Deze betreffen het verkorten van de doorlooptijd van projecten, het anders omgaan met de beleidsbeoordeling, en het inbouwen van een minimale score bij de projectbeoordeling.

Doordat nu verreweg het grootste deel van de Innovatiegelden is vastgelegd, zal de uitwerking van de aanbevelingen nagenoeg geen effect hebben op het lopende programma. Daarentegen kunnen deze aanbevelingen heel goed worden meegenomen in de voorbereiding van het OP-2020+.