kansenvoorwest-logo-middel-3186

Publieksamenvatting jaarverslag 2014-2015

De publieksamenvatting van het jaarverslag 2014-2015 is beschikbaar op de website van Kansen voor West II.

publieksamenvatting jaarrapportage 2014-2015

Deze publieksversie is een samenvatting van de jaren 2014 en 2015. Die jaren stonden in het teken van de voorbereiding op de nieuwe periode.

De ontwikkeling van het programma ging in nauwe samenwerking tussen de partners, maar ook met de drie andere landsdelen in Nederland die EFRO programma’s uitvoeren. In januari 2014 werd het eerste concept programma officieel ingediend bij de EC die het op 12 december 2014 goedkeurde. Aan het eind van 2015 waren al vele projectvoorstellen ingediend en konden de eerste drie projecten worden gecommitteerd.

Het document is hier te vinden...