kansenvoorwest-logo-middel-3186

Project Waerdse Energie Circuit van start

Het Waerdse Energie Circuit, het nieuw aan te leggen duurzame energiecircuit in Heerhugowaard, is een goed voorbeeld van decentrale energievoorziening. Het is een best practice van een slim innovatief warmtenet dat gebruik maakt van restwarmte/koude van industriële bronnen.

Dit betekent dat er minder warmte en dus energie verloren gaat waardoor minder fossiele brandstoffen nodig zijn om warmte en energie te produceren. Na verloop van tijd kan 44% van de huidige uitstoot CO2 worden hergebruikt.

Daarnaast zal het project werkgelegenheid scheppen omdat de nieuwe techniek getest en daarna aangelegd moet worden.

Het gaat om een bijdrage van 800.000 euro op een totale investering van 2 miljoen. Het geld gaat naar vier begunstigden, waarbij het leuk is te vermelden dat twee bedrijven de lead hebben KODI en Zon Energie, met daarnaast Hogeschool InHolland en de gemeente Heerhugowaard.

Het is een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking. Niet alleen de bedrijven investeren, maar ook de provincie Noord-Holland, het Rijk en Europa.