kansenvoorwest-logo-middel-3186

Openstelling innovatie in de Metropoolregio Amsterdam

Op 9 oktober wordt een budget van €4,7 miljoen euro opengesteld voor innovatieprojecten uit de MRA. De call richt zich op het versterken van de regionale economie en betreft een “first come first serve” openstelling.

 

De projecten die in aanmerking komen voor financiering moeten het innovatiesysteem in de metropoolregio versterken en verbreden en zich focussen op kennisvalorisatie. Ook fieldlabs zijn een speerpunt.

Vereiste voor verstrekking van subsidie is dat er sprake is van een samenwerking tussen het mkb en kennisinstellingen.

Met het EFRO Programmabureau Amsterdam kunt u uw projectidee bespreken. U kunt bij hen terecht voor het toetsen van een idee of de beoordeling van projectinitiatieven. Het e-mailadres is KansenvoorWest@ez.amsterdam.nl.