kansenvoorwest-logo-middel-3186

Opening ASBETER pilotinstallatie in Rotterdam

Op 13 november heeft de start-up ASBETER in Plant One Rotterdam zijn eerste pilotinstallatie voor verwerking van asbestcement dakplaten geopend. ASBETER ontwikkelt hiervoor sinds 2017 een proces waarbij met behulp van industriële restzuren destructie van asbest plaatsvindt en uit de dakplaten grondstoffen voor de bouw worden teruggewonnen. Deze vorm is veilig, zorgt voor 70 procent CO2-reductie en leidt tot 30 procent herbruikbare grondstoffen.

 

 

Nederland kent jaarlijks 1.500 doden als gevolg van asbest. De Tweede Kamer heeft in november jl. besloten de aanwezigheid van asbestdaken per eind 2024 te verbieden. De vraag naar sanering neemt toe, maar een echte oplossing voor het asbestprobleem is er nog niet: de platen kunnen nu alleen naar stortplaatsen.

ASBETER heeft voor de eerste opschaling van het circulaire asbestdestructieproces 1 miljoen cofinanciering weten te verkrijgen van deelnemende bedrijven, EFRO/Kansen voor West, het ministerie van Economische Zaken en de gemeente Rotterdam.

De focus ligt nu op het testen van de optimale procescondities met verschillende industriële afvalzuren in een pilotinstallatie van 200 liter, het deels terugwinnen van deze zuren en de voorbehandeling van de asbestcement dakplaten zonder enige contaminatie naar de omgeving.

Het Asbeterproces realiseert een CO2-reductie van 70% doordat de afvalzuren voordat ze geloosd mogen worden niet langer geneutraliseerd hoeven worden met CO2-rijke kalk. Hoewel er – begrijpelijk – aarzeling is om met asbestcement een circulair proces in te gaan, raken marktpartijen uit de afvalverwerking steeds meer geïnteresseerd, ook omdat de business case laat zien dat de investeringen binnen vier jaar terugverdiend kunnen worden.

De engineering en bouw van de Asbeter demo-installatie met een verwerkingscapaciteit van 8000 ton asbestcement/jaar staat gepland voor medio 2019. In de loop van 2020 zou de eerste full scale Asbeter installatie gerealiseerd kunnen zijn.

 

Meer informatie: www.asbeter.com