kansenvoorwest-logo-middel-3186

Onderzoek laat zien: CLLD-aanpak Scheveningen had meerwaarde

Onderzoek van het bureau GovernEUR heeft uitgewezen dat de CLLD-aanpak Scheveningen meerwaarde heeft gehad voor het gebied Scheveningen.

Bij CLLD (community-led local development) gaat het erom mensen en organisaties te bewegen zelf in actie te komen om verbeteringen in een bepaald gebied tot stand te brengen. In Scheveningen is de SIOS (Stichting Initiatief op Scheveningen) actief. Het beschikbare EFRO budget is ingezet om kleine initiatieven te kunnen bekostigen.

Het succes van deze aanpak is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Weinig politieke bemoeienis
  • Een sterk lokaal netwerk
  • Mensen die willen en kunnen samenwerken
  • Ruimte om doelen en uitvoering vorm te geven
  • Budget om initiatieven te bekostigen

 

Deze factoren kunnen echter ook negatief uitwerken. Daarom is een CLLD ook niet in iedere situatie de meest passende oplossing.

Benieuwd naar het complete rapport? Klik hier.