kansenvoorwest-logo-middel-3186

Van de voorzitter - april 2017Voor u staat de eerste editie van onze nieuwsbrief. We hebben lang getwijfeld of dit het juiste medium is om u te bereiken, in de overkill aan digitale informatie om ons heen.

Maar we gaan het proberen. Er is veel om te melden en veel om trots op te zijn binnen een programma als Kansen voor West.

Ik doe dat elke dag met veel positieve energie, die krijg ik vooral van de projecten in ons programma. Elke week merk ik weer dat die er toe doen en vaak zelfs cruciaal zijn om concurrentiekracht in onze regio op peil te houden. Dat is hard nodig, want de druk is enorm. Een gepaste strategie is moeilijk maar nodig. Het draait allemaal om de juiste nieuwe kansen te pakken. Dat lukt naar mijn overtuiging vooral in en met Europa. De impact van vele projecten uit het verleden op onze economie bewijzen dat elke dag.

We bevinden ons nu op een snijvlak van drie Europese programmaperiodes. U merkt daar niet veel van, wij des te meer. Op 31 maart jl. moeten we onze eindstukken van Kansen voor West1 inleveren in Brussel. Het was een zware opgave om aan alle eisen te voldoen, waarbij je bij de vele controles je vaak afvraagt of we in Nederland niet veel roomser dan de paus zijn en soms bewust maar naar fouten blijven zoeken door regels steeds letterlijker en preciezer uit te leggen. Dat verhoudt zich vaak slecht met de dagelijkse praktijk, vooral die van bedrijven. Daarnaast draait ons huidige programma op volle toeren.

Onlangs waren we met een brede delegatie van decentrale bestuurders bij staatssecretaris Van Dam om te praten over het cohesiebeleid na 2020. Het moet gemoderniseerd, het is uit de tijd, was de teneur. Jammer, want dat is niet mijn beeld van de dagelijkse praktijk. Vrijwel in geen enkel ander programma wordt ons land innovatiever en effectiever in de vaart der concurrentievolkeren gestuwd. Maar omdat het blijkbaar in een oude verpakking is moet het anders.

Een beetje is dat ook niet erg, modernere verantwoording meer op prestatie dan op besteding. Daar krijg je van mij de handen voor op elkaar. Maar vooral voor de mooie tientallen projecten die inmiddels draaien binnen Kansen voor West 2. Wat zijn ze innovatief en kansrijk en wat kunnen we goed de handen ineenslaan voor meer banen, meer slimme en duurzame groei voor West Nederland. Laten we er de schouders onder blijven zetten.

Ik nodig alle lezers uit om, als zij informatie missen, leuke weetjes of events of suggesties hebben, dat mij te melden. Wellicht zijn ze ook voor anderen bruikbaar en dan nemen we ze op in de volgende nieuwsbrief: rghj.vanraak@rotterdam.nl

Veel leesgenoegen met de 1ste nieuwsbrief.