kansenvoorwest-logo-middel-3186

Project uitgelicht: Logoclicks

Online therapie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel die de communicatie beperkt

Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat voor mensen met afasie, ook nog in de chronische fase, verbetering van taalfuncties mogelijk is door het oefenen met behulp van persoonlijke en intensieve therapie onder leiding van een logopedist.Logopedie via internet is wel zo handig en werkt eigenlijk op dezelfde manier als traditionele logopedie. De cliënt en de logopedist hoeven de deur niet meer uit. Bij online logopedie zien en horen de cliënt en de logopedist elkaar via het beeldscherm van de computer of tablet.

De vergrijzing van de bevolking gaat ertoe leiden dat therapeuten meer cliënten moeten gaan behandelen. Dit kan vervolgens leiden tot minder tijd voor meer cliënten. Online therapie lost dit probleem voor een deel op omdat cliënten ook zonder directe begeleiding van de therapeut kunnen blijven oefenen en de resultaten van de oefeningen vastgelegd worden.

Logoclicks biedt online therapie platform waarmee mensen met afasie onder de professionele begeleiding van een logopedist intensiever kunnen oefenen met gepersonaliseerde taken.

De cliënt kan op ieder gewenst moment de oefeningen thuis maken en contact hebben met de logopedist.

Met name frequentieverhoging, intensivering en personalisatie van therapie leveren positieve resultaten en verbeteren hiermee de maatschappelijke participatie en het welzijn van de patiënt.

De verwachting is dat de effectiviteit van therapie toeneemt waardoor de kosten zullen dalen omdat onder meer de totale behandelduur verkort wordt.

Meer informatie op: www.logoclicks.nl

Rotterdam - KvW-00091 – Logoclicks
Penvoerder: Logoclicks Development B.V.
Samenwerking: Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam, Thomas More Hogeschool, Stichting Sophia Revalidatie Centrum, Stichting Middin (namens Hersenz), Stichting Rijnlands revalidatie centrum, Stichting Afasiecentrum Rotterdam en omstreken
Prioriteit: 1. Innovatie bij het MKB
Bijdrage Kansen voor West: € 213.348
Totale projectkosten: € 533.370


terug naar nieuwsbrief april 2017