kansenvoorwest-logo-middel-3186

Nieuwe opstellingen Zuid-Holland en Rotterdam in prioriteit 1

Per 15 februari a.s. worden voor prioriteit 1 binnen de regionale programmadelen van Zuid Holland en Rotterdam nieuwe subsidieplafonds opengesteld.

  1. Voor prioritaire as 1 van het operationeel programma Kansen voor West II 2014-2020: Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie een bedrag van € 14.300.000 bedoeld voor projecten passend binnen specifieke doelstelling 2 “Vergroten investeringsvermogen voor innovatie in MKB-sector”, actielijn 6 ”Innovatie- financiering” van het programmadeel West-Regio die passen binnen het vigerende regionale beleid van Zuid-Holland.
  1. Voor prioritaire as 1 van het operationeel programma Kansen voor West II 2014-2020: Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie een bedrag van € 6.000.000 bedoeld voor projecten passend binnen specifieke doelstelling 2 “Vergroten investeringsvermogen voor innovatie in MKB-sector”, actielijn 3 “Toeleiding naar kapitaal” en actielijn 5 “Proof of Concept financiering” van het programmadeel West-Regio die passen binnen het vigerende regionale beleid van Zuid Holland en Rotterdam.

Voor beide plafonds geldt dat aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 15 februari 2016. De openstellingen sluiten op 1 april 2016. Het beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld op volgorde van ontvangst.

Overige bepalingen omtrent de verdeling

Voor aanvragen die worden ingediend onder het plafond, als bedoeld onder 1:

  • De beschikbaar gestelde middelen zijn uitsluitend bedoeld voor projecten die aansluiten bij de uitkomsten van de ex-ante kapitaalmarktanalyse ‘Brandstof voor innovatief vermogen; Financiering innovatief MKB ln RIS-3 sectoren in Zuid-Holland. Hieruit volgt dat het werkingsgebied van het financieringsinstrument de gehele provincie Zuid-Holland moet beslaan en alle RIS-3 sectoren moet omvatten. Ook moet deel II van de ex-ante analyse ‘Delivery en Management’ bijgevoegd worden bij de aanvraag.
  • De beschikbaar gestelde middelen zijn uitsluitend bestemd voor financieringsinstrumenten.

Voor aanvragen die worden ingediend onder de plafonds, als bedoeld onder 2:

  • De beschikbaar gestelde middelen zijn uitsluitend bedoeld voor projecten die aansluiten bij de uitkomsten van de ex-ante kapitaalmarktanalyse Brandstof voor innovatief vermogen; Financiering innovatief MKB ln RIS-3 sectoren in Zuid-Holland’. Hieruit volgt dat het werkingsgebied van het financieringsinstrument de gehele provincie Zuid-Holland moet beslaan en alle RIS-3 sectoren moet omvatten. Ook moet deel II van de ex-ante analyse ‘Delivery en Management’ bijgevoegd worden bij de aanvraag.
  • De beschikbaar gestelde middelen voor actielijn 5 zijn uitsluitend bestemd voor financieringsinstrumenten.
  • Bedraagt de maximale subsidie in afwijking van artikel 1.5 lid 1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West-Nederland niet 40% maar 50%.
  • Middelen uit actielijn 3 worden uitsluitend toegekend in combinatie met middelen uit actielijn 5, dit betekent dat middelen uit actielijn 3 uitsluitend aangevraagd kunnen worden in combinatie met middelen uit actielijn 5.
  • De beoordeling van en de verdeling van punten over het gehele project, dat wil zeggen inclusief het gedeelte van het project dat betrekking heeft op actielijn 3, vindt plaats overeenkomstig artikel 2.3 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West-Nederland.