kansenvoorwest-logo-middel-3186

Nieuwe openstelling voor innovatieprojecten Noord Holland

De managementautoriteit Kansen voor West II zal in samenwerking met de provincie Noord-Holland op 15 januari 2018 een deel van haar budget openstellen voor innovatieprojecten.

 

Deze openstelling richt zich op het stimuleren van de ontwikkeling van vermarktbare producten en diensten (valorisatie) en op het vergroten van het investeringsvermogen voor innovatie in het MKB. Het betreft een ‘first come first serve’ openstelling.

Daarnaast moeten de voorstellen passen binnen het beleid van de provincie Noord-Holland en meer specifiek:

Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019, de Watervisie 2016-2019 en de Beleidsagenda Energietransitie Noord-Holland 2016-2020.

Vanaf 10.00 uur op 15 januari 2018 is het mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen. Er zal 5 miljoen euro hiervoor worden opengesteld. 

Meer informatie over deze call kunt u krijgen bij het steunpunt Noord-Holland van Kansen voor West.