kansenvoorwest-logo-middel-3186

Nieuwe openstelling in Amsterdam

Vanaf 1 april 2016 00.00 uur is voor prioriteit 1 binnen het regionale programmadeel van Amsterdam een nieuw subsidieplafond opengesteld voor prioritaire as 1 van het operationeel programma Kansen voor West II 2014-2020. De openstelling sluit op 26 april 2016 om 23.59 uur

Dat wil zeggen: Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie een bedrag van € 4.500.000, bedoeld voor projecten passend binnen zowel specifieke doelstelling 1 “Valorisatie, vergroten aandeel innovatieve producten en diensten”, actielijn 1 ”Samenwerking MKB en kennisinstellingen met als doel valorisatie” en actielijn 2 “Toepassing van nieuwe kennis aansluitend bij eindgebruikers” als specifieke doelstelling 2 “Vergroten investeringsvermogen voor innovatie in MKB-sector”, actielijn 3 “Toeleiding naar kapitaal” van het programmadeel West-Regio die passen binnen het vigerende regionale beleid van Amsterdam.

Zie voor de officiele publicatie de staatscourant van 23 maart 2016.

Het beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld op basis van rangschikking naar geschiktheid.