kansenvoorwest-logo-middel-3186

Nieuwe generatie asfaltcentrales

Er staan in Nederland ongeveer 40 asfaltcentrales, die veel CO2 uitstoten, stank verspreiden en geluidshinder veroorzaken. Er is geen economische noodzaak om te vernieuwen, want de productiekosten zijn laag (‘goedkoop en vuil’). Voor nieuwkomers is het daarom lastig om te concurreren.

 

De initiatiefnemer van het project Nieuwe generatie Asfaltcentrale in Utrecht is ACLW. ACLW wil de status quo in de markt doorbreken door in Utrecht de meest duurzame asfaltcentrale van Nederland te realiseren, die nauwelijks nog stank en geluidshinder veroorzaakt voor de leefomgeving. Door het innovatieve productieproces stoot de ACLWcentrale stoot 87,5% / ± 8.000 ton minder CO2 uit dan een conventionele gasgestookte centrale (bron: LCA-berekening).

Door de nieuwe technologie en extra milieumaatregelen is de ACLW-centrale echter duurder dan een conventionele centrale, waardoor de productiekosten pas concurrerend zijn bij een hoger volume dan wat de bestaande KWS-centrale draait. Het zal enkele jaren duren voordat dit hogere volume is bereikt. Met steun vanuit EFRO kan ACLW de onrendabele opstartperiode van ongeveer 3 jaar overbruggen en de exploitanten in de gelegenheid stellen vanaf de start tegen concurrerende kosten asfalt af te nemen.

Als het project slaagt verlaagt de asfaltsector de CO2 uitstoot met ± 177.000 ton per jaar.

Looptijd van: 1 januari 2017 t/m 31  december 2021
Bijdrage Kansen voor West: € 4.670.000