kansenvoorwest-logo-middel-3186

Nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen 2018-2019

De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 19 december 2017 (Pb EU L 337). De belangrijkste wijzigingen zijn de verhoging van het drempelbedrag voor werken naar € 5.548.000,- en de verhoging van het drempelbedrag voor leveringen en diensten naar € 221.000,-. Deze nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2018 en zijn, zoals gebruikelijk, vastgesteld voor een periode van twee jaar. Ze gelden tot en met 31 december 2019.

Wat verandert er?

De gewijzigde drempelbedragen zullen gelden vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. De nieuwe drempelbedragen zijn:

Concessieovereenkomsten (richtlijn 2014/23):

  • drempel voor concessieovereenkomsten voor (openbare) werken wordt € 5.548.000,- exclusief btw (voorheen € 5.225.000,-);
  • dit drempelbedrag geldt ook voor dienstenconcessies (art. 8 lid 1 richtlijn 2014/23).

Klassieke sectoren (richtlijn 2014/24):

  • de drempel voor werken wordt € 5.548.000,- exclusief btw (voorheen € 5.225.000,-);
  • de drempel voor leveringen en diensten voor centrale overheid wordt € 144.000,- exclusief btw (voorheen € 135.000,-);
  • ◦de drempel voor leveringen en diensten voor decentrale overheid wordt € 221.000,- exclusief btw (voorheen € 209.000,-).

Speciale sectoren (richtlijn 2014/25):

  • drempel voor werken wordt € 5.548.000,- exclusief btw (voorheen € 5.225.000,-);
  • drempel voor leveringen en diensten wordt € 443.000,- exclusief btw (voorheen € 418.000,-).

Defensie- en veiligheid (richtlijn 2009/81):

  • drempel voor werken wordt € 5.548.000,- exclusief btw (voorheen € 5.225.000,-);
  • drempel voor leveringen en diensten wordt € 443.000,- exclusief btw (voorheen € 418.000,-).