kansenvoorwest-logo-middel-3186

MMOX cyberveiligheidsoplossing op basis van AI en Machinelearning

Haags bedrijf MMOX: Met behulp van de REACT-EU subsidie kan de doorontwikkeling van de innovatieve risk-based cyber-security oplossing van MMOX plaatvinden en kan daardoor een grootschalige bijdrage leveren aan betaalbare, toegankelijke en slimme cyber-security voor Nederlandse ondernemers.

REACT EU heeft als belangrijke doelstelling om de lidstaten sterker uit de crisis te laten komen en de economie weerbaarder te maken voor de gevolgen van de Corona pandemie. De nadruk ligt op het versnellen van digitale en duurzame transities om zo deze weerbaarheid te vergroten.

Door de coronacrisis was er in 2020 een verdere toename van het aantal cyber-aanvallen te zien. Ook in 2021 zal corona een dominante factor zijn in het cyber-security landschap. Om de snelheid van digitale transities op een veilige manier te kunnen opvoeren is aandacht voor cyber-security een must. Een weerbare economie die resistent is tegen cyber-crime en andere digitale ontwrichting leidt tot meer economische stabiliteit, geeft kansen voor meer banen en biedt mogelijkheden voor economische groei.

MMOX Smart heeft een nieuwe aanpak ontwikkeld voor het inrichten van cyber-security. Tot op heden wordt nog gebruik gemaakt van de traditionele maturity-based approach. MMOX voorziet dat met een risk-based aanpak de reductie van risico’s effectiever is, omdat precies die maatregelen in worden gezet die passen bij de kwetsbaarheden en dreigingen van de context van een bedrijf.

Deze aanpak wordt ondersteund door resultaten uit een recent onderzoek van het Rathenau instituut (2020) waaruit blijkt dat risk-based-cyber-security, dat gebruikt maakt van nieuwe technologieën, de cyber weerbaarheid kan verhogen.

In dit project zal MMOX gebruik maken van artificial intelligence (AI) en machine learning (ML) om op een innovatieve manier hun cyber veiligheidsoplossing door te ontwikkelen. Dit betekent dat de risico’s van de klant aan de hand van data op een specifieke manier geautomatiseerd in kaart kunnen worden gebracht.

Het MMOX Smart project richt zich hoofdzakelijk op het ondersteunen van het MKB bij veilige digitalisering.

website: https://mmox.nl/