kansenvoorwest-logo-middel-3186

Meer ruimte voor Zuid-Hollandse innovaties en verduurzaming

Provincie Zuid-Holland stelt middelen beschikbaar voor fieldlabs, innovatieve projecten en ook voor projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitrol van lokale warmtenetten.

 

 

Ruim 5,5 miljoen euro voor fieldlabs

De provincie stelt € 500.000 beschikbaar voor fieldlabs binnen de thema’s, verduurzaming van de procesindustrie, vertical farming, e-health, medische instrumenten en airport technologie. Naast deze provinciale cofinanciering komen er ook Europese middelen (EFRO) en rijksmiddelen beschikbaar. In totaal komt er daardoor ruim 5,5 miljoen euro beschikbaar voor fieldlabs.

Ruimte voor innovatieve projecten

De provincie stelt € 350.000 beschikbaar voor provinciale cofinanciering van innovatieve projecten waarbij een cross-over plaatsvindt tussen de sector life sciences en de greenports.

Ruim 4 miljoen voor warmteprojecten

Gedeputeerde Staten besloten ook om € 3.223.386 beschikbaar te stellen voor provinciale cofinanciering van projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitrol van lokale warmtenetten voor het verduurzamen van de warmtevoorziening van bestaande gebouwen en woningen. Hard nodig, alleen al in Zuid-Holland moeten er per jaar gemiddeld 80.000 woningen worden verduurzaamd. Naast de provinciale cofinanciering worden ook Europese middelen (EFRO) en rijksmiddelen beschikbaar gesteld. In totaal komt er € 4.098.715,24 beschikbaar.

Meer informatie

De subsidieregeling opent op 13 maart 2019.