kansenvoorwest-logo-middel-3186

Klimaatwinst met Torrgreen

De mobiele Torrgreen-technologie zet bioreststromen om in een vaste brandstof, voor de verdere omzetting naar duurzame stroom, brandstoffen en bio-chemicaliën, met behulp van een proces dat ‘torrefactie’ wordt genoemd. Het geeft niet alleen waarde aan landbouwafval, maar stelt ook grote industriële infrastructuur, zoals chemie en energie, in staat om hun toekomstige activiteiten op een duurzame manier voort te zetten.

Het Torrgreen-torrefactieproces converteert heterogene, laagwaardige bioreststromen (landbouwafval, gras, riet, stro, snoeiafval, afvalhout, etc.) naar een homogeen hoogwaardig inert materiaal (getorreficeerde pellets, ofwel “torrpellets”), met tien tot veertig keer de energiedichtheid van de oorspronkelijke invoer. Zo wordt efficiënt transport mogelijk en is torrefactie een essentiële schakel in het grootschalig ontsluiten van problematische reststromen.

 

Het doel is om de Torrgreen-installatie (torrefactietechnologie) en de Torrpower-installatie (vergassingstechnologie) technisch, operationeel en commercieel te valideren in een realistische omgeving (TRL-8), zodat de projectpartners de volgende versie van de technologie commercieel naar de markt kunnen brengen en opschalen, op nationaal én internationaal niveau.

 

Robin Post van der Burg vertelt:

Technologieontwikkeling is een traject dat typisch 10-15 jaar duurt om alle ontwikkelingsstappen af te ronden(TRL1-9). De BV Nederland(overheid, universiteiten, bedrijfsleven) is uitermate goed in financiering om innovaties naar TRL5-6 nivo te brengen. De TRL fases 7 en 8 zijn veruit het meest kapitaal intensief(vaak een veelvoud van de TRL1-6 stappen) en de bereidheid van Nederlandse bedrijven om mee te participeren in de TRL7 en TRL8 fases is zeer laag. Hierdoor is de “Valley of Death” het moeilijkste obstakel voor vele innovaties in Nederland. De Torrgreen technologie is gelukkig beperkt kapitaal intensief en de EFRO subsidie van Kansen voor West en eigen investeringen maakt het mogelijk om de TRL 8 fase af te ronden.

 

zie ook:

https://strawberryfields.nu/project/rebuild.html

 

 

http://torrgas.nl