kansenvoorwest-logo-middel-3186

Inland shipping maximum sustainable

Minder CO2 uitstoot met een doorontwikkeling van een boekingsservice voor het real-time plannen en boeken van intermodaal containervervoer. De beste passende intermodale vervoersopties worden berekend door geavanceerde algoritmes die gebaseerd zijn op kunstmatige intelligentie. De opdrachtgever kiest de beste vervoersoptie.


Transport is verantwoordelijk voor bijna 30% van de totale CO2-uitstoot van de EU, waarvan 72% afkomstig is van wegtransport. Het binnenlands verkeer en vervoer in Nederland is verantwoordelijk voor 19% van de totale nationale uitstoot, waarvan een derde van vrachtwagens afkomstig is. Als onderdeel van de inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen, heeft de EU zich tot doel gesteld de uitstoot veroorzaakt door transport tegen 2050 met 60% te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990.

Een manier voor uitstootvermindering van transport is de verschuiving van vervoer over weg naar andere modaliteiten als water of spoor, die per eenheid vracht minder emissie uitstoten. Vervoer per schip stoot tot 6 keer minder CO2 uit dan vervoer over de weg. 25% van al het goederenvervoer over de weg in Nederland kan worden verschoven naar vervoer over het water als de binnenvaart goed bereikbaar wordt (bron: Bureau Voorlichting Binnenvaart).

Doel van het project is de doorontwikkeling en demonstratie van een boekingsservice voor het real-time plannen en boeken van intermodaal containervervoer. De beste passende intermodale vervoersopties worden berekend door geavanceerde algoritmes die gebaseerd zijn op kunstmatige intelligentie. De opdrachtgever kiest de beste vervoersoptie. 4shipping organiseert het binnenvaart vervoer door te koppelen met barge- en terminal operators en diepgaande kennis van binnenvaart vervoer. Uturn organiseert het truck vervoer door te koppelen met truck vervoerders en diepgaande kennis van vervoer per truck. Het logistieke proces wordt vervolgens verregaand gedigitaliseerd afgehandeld. Op deze manier wordt het voor verladers en expediteurs die geen ervaring met de binnenvaart hebben eenvoudig om gebruik te maken van intermodaal vervoer. Vervoerders profiteren op hun beurt van extra vraag en efficiënte afhandeling. Zo dragen we bij aan efficiëntie en duurzaamheid en verminderen fileleed voor een leefbare wereld.

Lees meer:
https://4shipping.com
https://uturn-now.com

#co2 #algoritmes #boekingsservice
Inland Shipping