kansenvoorwest-logo-middel-3186

Initiatief op Scheveningen

Vorig jaar heeft het bestuur van de Stichting Initiatief op Scheveningen (SIOS) een oproep gedaan om gezamenlijk projecten te ontwikkelen die werkgelegenheid en leren stimuleren en jong en oud en burger en bedrijf met elkaar verbinden.

In januari zijn er 11 creatieve voorstellen ingebracht. Het bestuur van SIOS draagt nu 7 van de 11 ingediende projecten voor ter financiering. Teun van Dijk, voorzitter van SIOS, is heel blij met de ingediende projecten, maar ook met de 4 projecten die in eerste instantie in de “wachtkamer” zijn gezet, omdat ze nog niet volledig voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Bij de volgende ronde maken deze alsnog een goede kans om mee te dingen.

Per half jaar heeft SIOS, dankzij een bijdrage van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Kansen voor West van de gemeente Den Haag een bedrag van € 150.000 ter beschikking. Over een periode van 3 jaar heeft SIOS als “Community Led Local Development” de beschikking over een bedrag van € 900.000. Per initiatief is een bedrag van € 30.000 beschikbaar op basis van een eigen en duurzame bijdrage aan werkgelegenheid, aan “leren en werken”, en aan “verbinden tussen jong en oud, tussen burger en bedrijven”.

Eind volgende maand worden de bewoners uit de kuststrook gevraagd deze projecten via Internet in prioriteit te rangschikken op basis waarvan de hoogst gerangschikte projecten een extra donatie krijgen van respectievelijk 25%, 15% of 5% van het hun toegekende bedrag. Met de kuststrook wordt bedoeld: Duindorp, Havenkwartier, Dorp en Scheveningen Noord.

Klik hier voor het overzicht van de ingediende projecten.