kansenvoorwest-logo-middel-3186

Haags Legaltechbedrijf vereenvoudigt AVG-Proof werken voor het MKB!

REACT EU heeft als belangrijke doelstelling om de lidstaten sterker uit de crisis te laten komen en de economie weerbaarder te maken voor de gevolgen van de Corona pandemie. De nadruk ligt op het versnellen van digitale en duurzame transities om zo deze weerbaarheid te vergroten.

Door de toename van digitalisering en E-commerce activiteiten is het van groot belang dat ondernemers voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Een belangrijk aspect is het actief managen van privacygegevens. Dit is juridisch vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening is al sinds 25 mei 2018 van kracht en geldt binnen de gehele Europese Unie.

De toename van digitale activiteiten binnen het MKB sluit nog niet goed aan op de wijze waarop de AVG is geïntegreerd in de werkprocessen van vele ondernemers. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van het MBK niet voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent AVG. De uitvoering wordt momenteel veelal gerealiseerd door standaardformulieren. De AVG kent echter aspecten waartoe de standaard tekst veelal niet voldoet. Hiermee nemen financiële risico’s voor ondernemers vanwege aansprakelijkheid toe.

Het Haagse bedrijf LegalSite is, mede dankzij de REACT-EU subsidie, in staat om een laagdrempelige oplossing uit te rollen waarmee kan worden voldaan aan de privacywetgeving. Hiermee wordt het voor het MKB mogelijk om juridisch solide de digitale markt op te gaan. De innovatieve oplossing van Legal Site kan eenvoudig worden geïntegreerd in websites, webshops, mobiele apps, en de back end systemen die veel ondernemers gebruiken.

De oplossing is met name bedoeld voor het MKB. De applicatie moet bedrijven ontzorgen in het gehele proces richting het AVG-proof werken. Met name Mkb’ers hebben moeite met de implementatie van de AVG vanwege een gebrek aan tijd en de benodigde expertise. De toepassing van de applicatie moet zorgen voor juridische-waarborgen en kostenefficiency.

De applicatie van Legal Site B.V. kan eraan bijdragen dat ondernemers zich beter kunnen focussen op hun core business in plaats van tijd te besteden aan de complexe wet- en regelgeving van de GDPR/AVG. Zo ontstaat meer ruimte voor krachtig ondernemerschap.

Voor meer informatie:

LegalSite – Privacy Compliance for Websites, Apps, and Organizations