kansenvoorwest-logo-middel-3186

Evalutatie Geïntegreerde Territoriale Investering

Evaluatie Geïntegreerde Territoriale Investering

De Europese structuurfondsen hebben subsidie voor een Geïntegreerde Territoriale Investering, dat wil zeggen voor een bepaald gebied een samenhangende aanpak gericht op de problematiek binnen dat specifieke gebied (sociaal, economisch, milieu). De Management autoriteiten voor ESF ((Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en voor EFRO Kansen voor West (gemeente Rotterdam) hebben in 2018 besloten tot een gezamenlijke tussentijdse evaluatie  met als probleemstelling: Wat kan er al geconcludeerd worden over de toegevoegde waarde van GTI en welke leerervaringen met betrekking tot organisatie en uitvoering zijn er?

Bent u geïnteresseerd in het rapport?  Klik hier.