kansenvoorwest-logo-middel-3186

Europees geld voor Rotterdamse innovatie

Het Rotterdamse stadsfonds SOFIE heeft aan het Rotterdamse bedrijf Clean Technology Systems Benelux VOF een lening verstrekt voor de ontwikkeling van een milieuvriendelijke mobiele ontgassingsunit.

 

 

Mobiele ontgassingsoplossing

Clean Technology Systems Benelux ontwikkelde samen met Vanderwerff Project management  de Triple D, Dutch Dedicated Degasser, een mobiel duurzaam ontgassingssysteem dat geen hulpbrandstof nodig heeft. Het systeem wordt gebruikt om vluchtige organische stoffen (VOS) te vernietigen tijdens het ontgassen van:

  • producttanks
  • schepen
  • proces installaties
  • pijpleidingen

De opbouw van de installatie heeft plaatsgevonden bij constructiebedrijf Van Campenhout aan de Waalhaven Noordzijde in Rotterdam.

Schone lucht

De ontgassingsunit ontdoet opslagtanks van vluchtige componenten, waaronder kankerverwekkende benzeenhoudende stoffen zoals brandstoffen (bijv. kerosine, olie). Deze stoffen, die een bedreiging voor de volksgezondheid vormen, vereisen ontgassing van systemen tot een “parts per million” niveau volgens de laatste Europese regelgeving.

Het doel van Triple D is om naast de VOC vernietiging een emissie reductie te bereiken tot 98% CO2 en een reductie van fijnstof en NOx bij het ontgassen van schepen en producttanks in de Rotterdamse haven. Het mobiele ontgassingssysteem wordt in het vierde kwartaal van 2019 in gebruik genomen.

Lening

Om deze ontgassingsunit te kunnen ontwikkelen heeft Clear Technology System Benelux een lening aangevraagd bij het Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie, kortweg SOFIE.  SOFIE is ‘revolverend’. Dit betekent dat de betaalde rente en aflossing terugstromen in het fonds. Het geld komt op die manier opnieuw beschikbaar voor nieuwe leningen. Zo kan SOFIE met hetzelfde geld meerdere projecten financieel ondersteunen.

SOFIE is een van de financiële instrumenten van Kansen voor West.

Lees meer informatie over Clear Technology System Benelux.