kansenvoorwest-logo-middel-3186

Europaomdehoek.nl in een nieuw jasje

Vandaag is de vernieuwde website europaomdehoek.nl een feit. De vernieuwde site laat honderden projecten zien die (deels) met Europees geld betaald zijn.

Daarnaast is de website een zogeheten 'portal', waar belangstellenden snel hun weg kunnen vinden naar de belangste fondsen in Nederland.

En tot slot is europaomdehoek.nl de basis van een permanente campagne die wil laten zien wat er met Europees geld gebeurt, en wat daarvan het effect is. Een belangrijke uiting zijn de Europa om de hoek Kijkdagen.

De website europaomdehoek.nl bestaat sinds 2009. Toen besloten de Nederlandse vertegenwoordigers van een aantal Europese Fondsen aan de hand van concrete projecten te laten zien wat er dichtbij, om de hoek, allemaal met Europees geld gebeurt.

In deze programmaperiode heeft de Europese Commissie bepaalt dat iedere lidstaat ook een 'portal' website moet hebben. Dit is een centrale plek, vanwaaruit potentiële subsidieaanvragers en andere betrokkenen, snel kunnen zien waar ze voor een bepaalde subsidie terecht kunnen.

Een andere belangrijke wijziging is dat de website meer dan hiervoor gebruikt gaat worden als permanente campagne, waarvan de Europa om de hoek Kijkdagen, een belangrijke uiting van is.

De redactie van europaomdehoek.nl heeft besloten om deze drie uitgangspunten samen te voegen. Het resultaat is de vernieuwde site die op 14 april officiëel live gegaan is.