kansenvoorwest-logo-middel-3186

ESF GTI projecten en STC Group verkennen samenwerkingsmogelijkheden

Allerlei projecten van verschillende organisaties ondersteunen jonge bewoners van Rotterdam Zuid bij het vinden van werk. Vaak hebben deze projecten veel raakvlakken. STC Group, de verticale onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie en de projectleiders van de ESF GTI projecten van de gemeente Rotterdam gingen daarom met elkaar om de tafel. Om kennis te maken én om te bespreken hoe zij kunnen samenwerken.

STC Group richt zich met Samen Sterk op jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt uit Rotterdam Zuid, in de leeftijd van 16 tot 24 jaar. Ook gemeente Rotterdam timmert met projecten aan deze weg. Beide projecten worden gefinancierd uit de Europese GTI (Geïntegreerde territoriale investering) middelen. Samen Sterk wordt gefinancierd uit EFRO (Europees fonds voor ruimtelijke ontwikkeling) en de gemeentelijke inzet uit het ESF (Europees sociaal fonds).

Begin juni ontmoetten projectleiders van de gemeente Rotterdam en van Samen Sterk van STC Group elkaar. Om kennis te maken en elkaar te informeren, maar ook om na te denken over de toekomst. We werken met allerlei partijen voor één doelgroep: hoe kunnen we dat efficiënter en effectiever organiseren?

Slimme verbindingen

Jonneke de Jong, projectleider van Samen Sterk (STC Group): ‘De winst van deze bijeenkomst is dat we elkaar beter leren kennen en beter weten te vinden. We hebben meer zicht op hoe projecten zijn opgezet en hoe ze worden uitgevoerd. Nu kunnen we slimme verbindingen bedenken en elkaar versterken.’ Tijdens de bijeenkomst bleek bijvoorbeeld dat de doelgroepen van de verschillende projecten vaak met elkaar verbonden zijn. Het ene project richt zich op ouders, de kinderen van die ouders zijn weer doelgroep van een ander project. Daar zijn efficiënte acties te bedenken.

Goed beeld

Ook Ardo Heijblom, teammanager bij NPRZ Matching (gemeente Rotterdam), is enthousiast over de bijeenkomst. ‘Het gaf een heel goed beeld van wat Samen Sterk doet en hoe wij daar als gemeente bij kunnen aanhaken. Voor de jongeren uit Rotterdam-Zuid die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt kunnen we samen meer bereiken. Bijvoorbeeld door deze jongeren, die het programma bij STC doorlopen te koppelen aan werkgevers waar wij vanuit onze kennis, ervaring en netwerk contact mee hebben. Onze rol is dan bijvoorbeeld het organiseren van events waarbij we vraag en aanbod samenbrengen, wat kan leiden tot een stage of een baan.

Hoge verwachtingen

De samenwerking is nog pril, maar de verwachtingen van beide partijen zijn hoog. Ardo: ‘Bij deze bijeenkomst hebben we voor het eerst echt goed met elkaar gesproken over dit onderwerp. We zien volop mogelijkheden om samen te werken.’ Medewerkers van Samen Sterk en de gemeente zijn van plan op korte termijn nieuwe ideeën en ontwikkelingen te bespreken.