kansenvoorwest-logo-middel-3186

Eerste Rotterdamse project beschikt

Het eerste Rotterdamse project is ook een feit.

Stichting Laurens wordt trekker van het project SMART & Duurzame E-zorg Concepten Rotterdam

Het project 'SMART & Duurzame E-zorg Concepten Rotterdam' ontwikkelt, test en prototypt een signalerende, alarmerende en zelflerende E-zorg matrix op basis van een geïntegreerd ICT systeem ten behoeve van de persoonsveiligheid en de zelfredzaamheid. Een dergelijk systeem bestaat nog niet en zorginstellingen hebben daar grote behoefte aan.

 

De E-zorg matrix bestaat uit vijf signalerende, activerende en zelf lerende modules en twee internetapplicaties. Dit totaal systeem signaleert en alarmeert zorgwerkers, mantelzorgers en de cliënten zelf in de eigen leefomgeving en in zorginstellingen en/of revalidatiecentra.

Het uiteindelijk doel van het project is er op gericht om de veiligheid en de zelfredzaamheid van individuele zorgcliënten als zwakkere groep in de samenleving duurzaam te verbeteren.

Dit project krijgt een EFRO-bijdrage van € 1.728.720.