kansenvoorwest-logo-middel-3186

college Rotterdam stelt als eerste regionale innovatiestrategie vast

Onlangs heeft het college van B&W van Rotterdam als eerste de  Regionale Slimme Specialisatie Strategie voor Innovatie (RIS3) voor West-Nederland vastgesteld. Met deze missiegedreven strategie is de basis gelegd voor het innovatiebeleid van de Randstad voor de komende jaren.

 

Deze strategie wordt ook gebruikt om de inzet voor Europese investeringen in onze regio te bepalen. Na Rotterdam zullen volgende week ook de colleges van Amsterdam, Den Haag en Utrecht en van de provincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht deze strategie vaststellen.  De strategie is er om gericht met innovaties een slimme, circulaire, veilige, gezonde en CO₂-neutrale toekomst dichterbij brengen.

De strategie volgt grotendeels het missiedreven Kabinetsbeleid maar legt regionale accenten voor de Randstad. Het is de tweede keer dat een RIS3 wordt opgesteld. De vorige dateert uit 2013. Het belangrijkste verschil is de verschuiving in de strategie. De vorige strategie richtte zich op het technisch valoriseren van nieuwe producten en diensten, maak van kennis kassa. Nu gaat het veel meer om het traject daarna. Hoe krijgen we de innovaties snel en breed ingezet in de maatschappij, hoe krijgen we draagvlak in bij bedrijven, organisaties en gebruikers. Innovaties blijven te lang op de plank liggen. Als dat zo blijft dan halen we de doelen om snel een digitaal slimme, circulaire en duurzame stad te worden niet.

Rotterdam komt goed tot zijn recht in de RIS3. We hebben onze speerpunten een goede plek kunnen geven: denk aan waterstof en de energietransitie in de haven. De RIS3 is breed door het colleges door de vier randstad-provincies en de G4 vastgesteld en kan daarom een belangrijke rol spelen in onze innovatiekoers tot 2030.

Meer lezen? Klik hier voor het rapport RIS West-Nederland en het onderzoek Ontwikkelingspotenties in West Nederland  van Balland en Boschma.